Architectuur

 

De groep ARCHITECTUUR binnen ons bureau heeft de opvatting dat de gebruiker van een gebouw of woning centraal moet staan en dat daarnaast een balans moet worden gezocht tussen functionaliteit en esthetiek. Door deze opvatting kan er geen sprake zijn van een invuloefening, maar vraagt de ontwerpopgave een individuele benadering. Bovendien hopen we op een gezamenlijke zoektocht, wat uiteindelijk moet leiden tot een kwalitatief goed en passend eindresultaat.

We zijn er van overtuigd dat de interactie met de opdrachtgever de ontwerpopgave op een hoger plan kan brengen. Met de eerste schetsen en ideeën wordt onze afdeling enthousiast gemaakt voor de ontwerpgave. Een ambitieuze groep ontwerpers en tekenaars werken deze eerste schetsen en ideeën verder uit tot en met de besteksfase.

Naast het programma van eisen vinden wij ook dat de context (de buitenruimte en haar invloeden) gezien moeten worden als een belangrijk ingrediënt voor de ontwerpopgave. Zo zien wij kans een bijdrage te leveren aan de invulling van de ruimte die als achtergrond van de gebruiker functioneert.

Onze opdrachten lopen uiteen van woningbouw en utiliteitsbouw tot herbestemming van bestaande gebouwen of complexen.  Een goed voorbeeld hiervan is het uitbreiden en ontwerpen van nieuwe scholen en studies naar de herbestemming van ons religieus – en industrieel erfgoed. De opdrachten variëren sterk in soort en grootte. Ook ogenschijnlijke kleinere opgaven vormen voor ons een uitdaging.

Ons bureau heeft een maatschappijkritische houding, waarbij voortdurend gestuurd wordt op duurzaamheid en houdbaarheid. We zijn ons bewust van schaarste van materialen en fossiele brandstoffen. Ook in die zin vinden wij dat er een zoektocht moet worden gedaan naar alternatieven en de concrete toepassing daarvan.

Klik hier voor het algemene portfolio
(voor specifiek groep ‘architectuur’, klik aldaar op ‘architectuur’)
Klik hier om onze diensten te bekijken