Bouwhistorie

De groep bouwhistorie houdt zich bezig met onderzoek en waardestellingen van historische panden en objecten.

De afdeling BOUWHISTORIE zorgt dat met de bouwhistorische kennis de kwaliteit van restauratieplannen naar een hoger niveau wordt getild. Wanneer men instandhoudingsplannen voor monumenten maakt is het gevaar niet ondenkbeeldig dat vanuit een technische benadering van het monument te weinig aandacht is voor de bouwhistorische component. Het is belangrijk om de juiste bouwhistorisch expertise in huis te hebben binnen een veelzijdig bureau. De architectuurgroep komt regelmatig in aanraking met architectuuropgaven in, aan of bij een monument. Denk bijvoorbeeld aan herbestemming van monumentale gebouwen. Dan is het nuttig om vanuit het bestaande gebouw de transformatieruimte helder te krijgen waarna op een verantwoorde wijze een 21ste-eeuwse laag aan het monument kan worden toegevoegd.

De afdeling bouwhistorie is in staat om een goed onafhankelijk onderzoek te verrichten conform de algemeen geldende richtlijnen zoals verwoord in de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009. Tevens wordt met de afdeling Bouwhistorie de positie van het bureau in de monumentenwereld (nog) beter verankerd en geeft het de kwaliteit van restauratieplannen een positieve impuls. De onderzoeksresultaten worden in zakelijke en heldere rapportages verwerkt waarbij de waardestelling en de waardestellingsrepresentatietekeningen een belangrijke plaats innemen.

Voor het waarborgen van onafhankelijkheid, en daarmee ook de kwaliteit van het onderzoek, wordt binnen Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau de volgende stelregel gehanteerd: voor plannen waarbij wij van tevoren weten dat wij daar als architect bij betrokken worden, verrichten wij geen bouwhistorisch onderzoek. Hiermee wil Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau de schijn van mogelijke partijdigheid en belangenverstrengeling voorkomen. Bij casco-restauraties of instandhoudingsplannen waarbij geen ontwerpwerk plaatsvindt, wordt bouwhistorisch onderzoek en documentatie van bouwsporen in de uitvoeringsfase wel in eigen beheer gedaan.

Wilt u uw gebouw(en) of onderdelen daarvan laten beschrijven? Wilt u een gemeentelijke monumentenlijst samenstellen? Is bouwhistorisch onderzoek nodig voor het maken van een restauratie- of herbestemmingsplan? Komen tijdens werkzaamheden bouwsporen te voorschijn die u wilt laten documenteren? Wilt u archiefonderzoek laten uitvoeren of uw eigen archief laten inventariseren? Of heeft u andere specifieke vragen op het gebied van bouwhistorie, neem dan contact met ons op. Afhankelijk van uw vraag wordt een advies op maat gemaakt en gespecificeerd door middel van een offerte.

Klik hier voor het algemene portfolio
(voor specifiek groep ‘bouwhistorie’, klik aldaar op ‘bouwhistorie’)
Klik hier om onze diensten te bekijken