Restauratie en herinrichting Zusterhuis te Zeist

Op 28-11-2017 is de restauratie en herinrichting van het Zusterhuis fase 2 in Zeist opgeleverd. De opdrachtgever is de Evangelische Broedergemeente in Zeist. De voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding zijn uitgevoerd door ons bureau.

De uitvoerende werkzaamheden zijn uitgevoerd door:
Roza vastgoed onderhoud uit Culemborg
Hofland installaties uit Woudenberg
Den Boer elektro techniek bv uit Scherpenzeel

Oplevering Het Plein in Gorinchem

Oplevering Het Plein: de werknaam voor de renovatie van SBO De Rotonde en SO-VSO De Kleine Wereld in Gorinchem
SBO De Rotonde heeft haar plekje al weer een half jaar gevonden aan de Dr. Hiemstralaan 85. Nu was het de beurt van Dr. Bauerstraat 154/156 om te worden gerenoveerd. De renovatie is op 16-11-2017 opgeleverd! Nadat de inventaris zal zijn geleverd zal SO-VSO De Kleine Wereld in december 2017 verhuizen naar dit pand.

Raamovereenkomst met Bisschoppelijk Bureau Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Wij zijn zeer vereerd dat we een raamovereenkomst gesloten hebben met het Bisschoppelijk Bureau Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Tot de twee bisdommen van de Oud-Katholieke kerken behoren 28 parochies. Deze overeenkomst houdt in dat we als “huisarchitect” door de parochies benaderd kunnen worden voor het opstellen van  restauratie- of beheersplannen en adviseren op het gebied van beheer en onderhoud, verbouw,  nieuwbouw en subsidiemogelijkheden.

Ondertekening aannemingsovereenkomst Duindoornhof

 

Vandaag is de aannemingsovereenkomst getekend voor renovatie en herinrichting van het schoolgebouw aan de Duindoorhof 1-7 in Papendrecht. Na de renovatie zal het Samenwerkingsverband (SWV) PO Drechtsteden en het SWV VO Noordelijke Drechtsteden (nu twee gescheiden organisaties) samen worden gehuisvest in het gebouw aan de Duindoornhof. “GOAL”, een opvangvoorziening voor jongeren dat deel uitmaakt van het SWV VO, is al gebruiker van enkele lokalen in het gebouw en zal na de oplevering ook weer gebruik maken van het gebouw.

De heer Cees Nugteren van het samenwerkingsverband en de heer Adriaan Bossenbroek van Krijsman Bouw tekenen de overeenkomst.

 

Gehonoreerde Instandhoudingsplannen

De 5 door ons bureau ingediende Instandhoudingsplannen zijn gehonoreerd. Totaal is er ongeveer € 500.000,- Rijkssubsidie verstrekt.

Staatsbosbeheer fort bij Rijnauwen

Van Staatsbosbeheer hebben wij een vervolgopdracht ontvangen voor het opstellen en uitvoerings-gereedmaken van (deel) restauratieplannen van een 12-tal verdedigingswerken op Fort Rijnauwen. Onder meer de flankbatterijen en een aantal remises. In hoofdzaak gaat het om herstel van de gevels.

s.

Zeer geslaagde projecten sbo Rotonde en zml de Kleine Wereld

Voor deze twee projecten is door Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau b.v. de gehele plan voorbereiding gedaan en ook de begeleiding uitvoering.

Nieuw elan in Stalkaarsen

Onderhoud scholen

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV beheert steeds meer gebouwen, waaronder veel schoolgebouwen. Ook in de zomervakantie van het onderwijs hebben we niet stilgezeten en zijn er weer diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Als spil in het web hebben we diverse partijen bij elkaar gebracht en is er weer veel mogelijk gebleken in de vakantieperiode. Het onderwijs kan weer van start!

De volgende werkzaamheden zijn onder andere uitgevoerd:

  • kozijnrenovatie CBS Eben Haezer te Woudrichem
  • dakrenovatie CNS Herédium te Zijderveld
  • toiletrenovatie OBS De Springplank te Meerkerk
  • gevelrenovatie CBS De Regenboog en SBO Beatrix de Burcht te Gorinchem
  • plafondrenovatie SBO De Steenen Kamer te Zwijndrecht
  • buitenschilderwerk OBS De Boomgaard te Streefkerk
  • buitenschilderwerk CBS Samuel te Polsbroekerdam

 

Oplevering De Regenboog te Hardinxveld

Donderdag 13 juli is De Regenboog te Hardinxveld opgeleverd. “De Regenboog” is de enige protestants christelijke basisschool  die de kern Boven-Hardinxveld” rijk is en gaat uit van de Vereniging “School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs. De school bestaat uit totaal 9 groepen (gerekend met gemiddeld 25 ll. per groep).   Iedere bouw krijgt een eigen cluster van 3 groepen. De afmeting  van de groepsruimten is in iedere cluster gevarieerd vanwege  wisselende groepsgrootten. Bij iedere groepsruimte  (buiten het lokaal)  zijn werkplekken gefaciliteerd.  De werkplekken liggen binnen de zichtlijnen van de groepsleerkracht.

Concept gevel:

1) schoolkinderen  > geven kleur (regenboog) aan gebouw

2) regenboog          > kleurtoevoegingen gevel

3) water                   > Boven-Hardinxveld/ Bijbelverhaal (golvend)