Restauratie kerktoren van de Nederlands Hervormde kerk te Brandwijk

opdrachtgever:
Gemeente Molenwaard

omschrijving:
Restauratie kerktoren van de Nederlands Hervormde Kerk te Brandwijk

realisatie:
2015 – 2016

situering:
aan de Brandwijksedijk 19 te Brandwijk

aannemer:
Hogenelst Bouw uit Leerdam/ Jurriëns Midden uit Utrecht

Verbouw kantoorruimte Evangelische Broedergemeente

opdrachtgever:
Evangelische Broedergemeente Zeist

omschrijving:
Verbouw kantoorruimte Evangelische Broedergemeente

realisatie:
2016

situering:
Zusterplein 20 te Zeist

aannemer:
Legemaat van Elst uit Woudenberg

 

Restauratie Nederlands hervormde kerk te Gouderak

opdrachtgever:
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Gouderak

omschrijving:
Restauratie Nederlands Hervormde Kerk te Gouderak

realisatie:
start 2016, loopt nog door tot 2017

situering:
Kerkstraat 3 te Gouderak

aannemer:
Den Hoed Aannemers BV uit Bergambacht

Renovatie Fort Rijnauwen

opdrachtgever:
Staatsbosbeheer

omschrijving:
Renovatie Fort Rijnauwen

realisatie:
2016

situering:
Vossegatsedijk 5 te Bunnink

aannemer:
Woudenberg b.v.

Meerjarenonderhoud panden Evangelische Broedergemeente

opdrachtgever:
Evangelische Broedergemeente Zeist

omschrijving:
Meerjarenonderhoud panden Evangelische Broedergemeente

realisatie:
2016

situering:
Zusterplein 2-12 te Zeist

aannemer:
Den Hoed aannemers b.v. uit BergambachtRestauratie monumentaal interieur van de Nederlands Hervormde kerk te Barendrecht


opdrachtgever:
College van Kerkrentmeesters Herv. Gemeente Barendrecht

omschrijving:
Restauratie monumentaal interieur van de Nederlands Hervormde kerk te Barendrecht

realisatie:
2012-2016

situering:
aan de Dorpsstraat 148 te Barendrecht

aannemer:
Jurriëns; Hekkers & van ‘t SpijkerStadhuis Schoonhoven

Het oude raadhuis van Schoonhoven is een Rijksmonument.
In 2015 is het oude raadhuis gerestaureerd inclusief de 3 naastliggende panden en het achterliggende Waakhuis. In deze panden is gemeente Krimpenerwaard gevestigd.
In 2014 zijn door bureau Lakerveld de werkzaamheden voorbereid. Na een onderhandse gunningsprocedure zijn aan Den Hoed aannemers b.v. uit Bergambacht de uitvoering van de werkzaamheden gegund.

Het oude raadhuis dateert van 1452 en later. Het is een laatgotisch gebouw met houten klokkentoren.

De werkzaamheden hebben vooral betrekking gehad op de buitenschil van de gebouwen en de kapconstructies. De daken van de 3 naastgelegen panden zijn grotendeels vernieuwd vanwege de slechte staat. Ook in de kap van het raadhuis is divers houtwerk hersteld. Met name de restauratie van de loodwerken van de klokkentoren was een belangrijk onderdeel binnen deze restauratie.

opdrachtgever:
Gemeente Krimpenerwaard
omschrijving:
Restauratie en onderhoud van het stadhuis te Schoonhoven
realisatie:
2014-2016
situering:
aan de Haven 37 te Schoonhoven
aannemer:
Den Hoed aannemers b.v. uit Bergambacht

 

 

 

Oplevering toiletgebouw Fort Rijnauwen

Op dinsdag 5 juli 2016 is het toiletgebouw op Fort Rijnauwen opgeleverd. het toiletgebouw van 19 m2 maakt deel uit van Flankbatterij 4, gebouwd rond 1869. Het toiletgebouw is opnieuw ingedeeld en gemoderniseerd. Er zijn toiletruimten voor de heren en voor de dames gerealiseerd als ook een mindervalide toilet en een werkkast. In het gewelf zat een scheur, waardoor hemelwater vanuit het gronddek de ruimte in sijpelde. Een flinke hoeveelheid grond is verzet om deze scheur goed aan te pakken, alsmede het vochtprobleem van vochtdoorslag binnen het gewelf aan te pakken.

opdrachtgever: Staatsbosbeheer
omschrijving: Fort Rijnauwen Kruithuis
realisatie: 2016
situering: Bunnik
aannemer: Davelaarbouw

Oude en nieuwe situatie:

IMG_4783IMG_6495

 

IMG_4768 IMG_6489 IMG_4774 IMG_6491

Restauratie van het monumentale kerkinterieur Dorpskerk Barendrecht

Woensdag 18 mei 2016 is de restauratie van het monumentale kerkinterieur van de Dorpskerk te Barendrecht technisch opgeleverd. In de achterliggende periode zijn de eeuwenoude kansel, het doophek, de boerenbank en het Tiengebodenbord gerestaureerd door fa. Hekkers en van ’t Spijker uit Wilp. De tekstpanelen zijn gerestaureerd door fa. De Rietflint. De feestelijke opening is gepland op zaterdagmorgen 18 juni 2016. Als uitgangspunt voor de restauratie is, zoals het hoort, de restauratieladder gebruikt. Zo veel als noodzakelijk is en zo weinig als mogelijk is. Conserveren door reinigen en repareren door partieel herstel uit te voeren middels uitstukken en verstevigen. Het Tiengebodenbord is verstevigd en in de preekstoel is onzichtbaar, zonder schade aan te brengen, een staalconstructie als versterking aangebracht.
IMG_6162

IMG_6163

Meerjaren onderhoud kerktoren Hervormde kerk Woudrichem

Op woensdag 20 april is er gestart met de uitvoering van meerjaren onderhoud aan de kerktoren van de Hervormde kerk te Woudrichem.

De opdrachtgever is gemeente Woudrichem en de werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Oome Raamsdonk b.v.

De doorlooptijd is ca. 15 weken. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:

–           vervangen van voegwerk en het inboeten van stenen
–           uitvoering van schilderwerk
–           repareren van kozijnen
–           maken van een valbak t.b.v. het historische uurwerk
–           reviseren van de uurwerkinstallatie
<IMG_8337
IMG_8403