Onderhoudsbeheer

De groep ONDERHOUDSBEHEER is ontstaan uit blijvende contacten met opdrachtgevers na uitvoering van werken vallend onder de groep ARCHITECTUUR en RESTAURATIE. Door de grote vraag is besloten bestaande opdrachtgevers, alsook potentiële nieuwe opdrachtgevers de mogelijkheid te bieden voor het onderhoudsbeheer aan te kunnen kloppen bij Lakerveld ingenieurs- en architectuurbureau BV. De laatste jaren heeft de afdeling een forse groei doorgemaakt, waardoor de professionaliteit en de ervaring zich op een hoog niveau bevinden.

Onderhoudsbeheer is meer dan papier alleen. Wij bieden u het totale concept. Het beheer kan om te beginnen bestaan uit het inventariseren van gebouwen, installaties en contracten. Aan de hand van de opnamen op locatie wordt een inventarisatierapport opgesteld en/of een meerjarenprognose. Het inventarisatierapport kan aan de opdrachtgever worden overhandigd om vervolgens de uitvoering en de opvolging van de adviezen naar eigen inzicht uit te voeren. Ook en steeds meer komt het voor dat ons bureau wordt gevraagd om de uitvoering voor te bereiden en te begeleiden tot aan de oplevering. Wij beschikken over een ruime mate van expertise en praktijkervaring die op flexibele wijze wordt ingezet en volledig wordt afgestemd op uw behoefte. Adequaat toezicht op en beheer van gebouwen en installaties is cruciaal in het verkrijgen van optimale kwaliteitscontrole en het vermijden van risico’s. Alle onderhoudsactiviteiten moeten worden beoordeeld, gepland en gecoördineerd, met een minimale verstoring van de kernactiviteiten van de organisatie. Met professioneel en doordacht onderhoud reduceert u uw onderhoudskosten, voorkomt u kostbaar correctief onderhoud, en verbetert u de duurzaamheid van uw installaties en gebouwen.

Kerntaken vanuit het onderhoudsbeheer zijn:

  • naleven van (wettelijke) verplichtingen m.b.t. gezondheid, veiligheid en milieu;
  • energiebeheer;
  • voorkomen van onverwachte knelpunten in onderhoud en exploitatie;
  • optimaliseren gebouwen, energetische- en klimaatmaatregelen;
  • terugdringen van waardeverlies van gebouwen en/of voorzieningen;
  • besparen van kosten op reparatie en onderhoud;
  • optimaliseren van onderhouds- en reparatieplanning en utiliteitskosten.

Het ONDERHOUDSBEHEER vindt zijn toepassing voornamelijk bij schoolverenigingen, woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaars, vastgoedondernemingen, zorginstellingen, monumentenverenigingen en monumenteneigenaren.

Klik hier voor het algemene portfolio
(voor specifiek groep ‘onderhoudsbeheer’, klik aldaar op ‘onderhoudsbeheer’)
Klik hier om onze diensten te bekijken