10 november 2015

Minister Bussemaker stelt voor de aanvraagperiode 2016 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten 20 miljoen euro vervroegd beschikbaar. Daarmee komt het totale budget op 71 miljoen euro. Het betreft een eenmalige verhoging die expliciet is bedoeld voor grote gebouwde rijksmonumenten.

Bij de verdeling van de subsidiebudgetten 2013 t/m 2015 is uitgegaan van ‘lage begroting eerst’. Dat heeft als effect gehad dat grote monumenten met hoge onderhoudskosten niet aan de beurt kwamen wanneer het totale subsidiebudget niet toereikend was. Om dat te voorkomen is besloten om 20 miljoen euro van het budget uit 2018 vervroegd beschikbaar te stellen in 2016.

Subsidieregeling verandert niet

De subsidieregeling blijft verder hetzelfde. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van sober en doelmatig onderhoud over een periode van zes jaar.

Eigenaren van monumenten die (onderdeel van een) werelderfgoed zijn en professionele organisaties voor monumentenbehoud, hebben voorrang bij de subsidietoekenning. Het budget dat overblijft, wordt verdeeld over grote en kleine objecten:

  • 25% plus de extra 20 miljoen euro is bestemd voor monumenten met een herbouwwaarde boven  de   €   8,3 miljoen;
  •  75% voor de groep kleinere monumenten.

Overstijgt de totale subsidievraag het beschikbare budget, dan gaan aanvragen met de laagste begroting voor. Dit geldt ook voor aanvragen die vallen onder de voorrangscategorieën.

Subsidie aanvragen in 2016

Van 1 februari 2016 t/m 31 maart 2016 kan instandhoudingssubsidie worden aangevraagd voor de periode 2017 t/m 2022.