15 juni 2017 • 286 • Door Jetske • Bron: Bericht Ministerie van OCW

Rijksmonumentale woningen, Veere. Foto: Arjen29 via Wikimedia.

Op Prinsjesdag 2016 is het voornemen bekendgemaakt om de fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten te beëindigen en om te vormen naar een subsidieregeling. De beoogde afschaf ging gepaard met een bezuiniging op het jaarlijks beschikbare budget. Dit wetsvoorstel is aangehouden. Fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten is in ieder geval in 2018 over het belastingjaar 2017 nog mogelijk.

In de Voorjaarsnota 2017 van 1 juni bevestigde het Ministerie van Financiën dat de eerder aangekondigde bezuiniging, die gepaard ging met de omvorming van de monumentenaftrek, definitief van de baan is. Het is aan het nieuwe kabinet om besluiten te nemen over de ombuiging van de monumentenaftrek naar een subsidieregeling.