Vanaf september 2018 onderzoeken wij een vijftigtal openbare gebouwen betreffende de brandveiligheid in opdracht van de Gemeente Hellevoetsluis. Een uitdaging, gezien de diversiteit van de gebouwen. Dit heeft inmiddels geleid tot diverse plannen van aanpak om de geconstateerde gebreken te corrigeren. De plannen zijn voorgelegd aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Omdat ook veel gebruiksmeldingen c.q. omgevingsvergunningen brandveilig gebruik te wensen overlaten of niet aanwezig zijn, zijn we inmiddels gestart met het op orde brengen van deze gegevens van een aantal panden. Bij overeenstemming op het tekenwerk zullen we de werkzaamheden in uitvoering brengen en in nauw overleg met de betrokken uitvoeren.