Door ons zijn dit jaar diverse Brim-aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingediend. Varierend van bruggen, stadhuizen en kerken tot vestingwerken. Kleine kerkgebouwen, zoals de dorpskerk te Ottoland, maar ook grote kerken, zoals de St. Bartholomeuskerk te Schoonhoven.
De RCE heeft de beslissingen op de ingediende Brim-aanvragen deze week verzonden. De door ons ingediende Brim-aanvragen waar de RCE een beschikking voor heeft afgegeven zijn:
– Grote of St. Nicalaaskerk te Muiden.
– Dorpskerk te Barendrecht.
– Kerk en consistorie te Gouderak.
– Kerk te Ottoland.
– St. Bartholomeuskerk te Schoonhoven.
– Vestingwerken, stadshuizen en diverse gebouwen van de gemeente Moerdijk bestaande uit 15 gebouwen en 3 groene monumenten met in totaal 9 (gecombineerde) aanvragen.

Op vrijdag 4 september publiceert de Rijksdienst een overzicht van alle toegekende subsidieaanvragen.

Ook dit jaar staan wij weer voor onze opdrachtgevers klaar om PIP-plannen te maken en Brim-aanvragen in te dienen. Momenteel hebben we diverse opdrachten voor het maken van nieuwe PIP-plannen. Daarnaast is het goed om te ervaren dat je als restauratie adviesbureau bij een groot aantal gemaakte plannen betrokken blijft bij de uitvoering. Niet alleen voor de hoeveelheid werk, maar ook om te ervaren dat de plannen die zijn gemaakt ook worden uitgevoerd.
collage