9 november 2016 – Kunsten ’92

Minister Bussemaker stelt de afschaffing van de aftrek voor monumenten met één jaar uit. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer en de monumentensector.