Getoetste kwaliteit

Lakerveld ingenieurs- en architectuurbureau BV is gecertificeerd als Erkend Restauratie-Architectenbureau en voor Bouwkundig Advies Monumenten. Deze beide certificeringen als vastgelegd in de URL 1001 en URL 2001 vormen een waarborg…lees verder


Maar liefst 52 (!) scholen actief bezig met energiebesparing!

“Duurzaam vastgoed onderhoud brengt ons verder”, zegt Johan Kamp – projectleider bij Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV. En niets is minder waar! In 2019 zijn EnergiePartners en Lakerveld de samenwerking…lees verderRestauratie en nieuwbouw G.Th. Rietveldschool Badhoevedorp

Op 2 maart werd in het bijzijn van enkele genodigden het bouwbord onthuld van de restauratie en nieuwbouw van de G. Th. Rietveldschool te Badhoevedorp. Het onthullen kon niet met…lees verder


Uitbreiding School met de Bijbel De Regenboog te Hardinxveld-Giessendam opgeleverd.

‘Je kan eigenlijk niet zien waar nu de uitbreiding begint’, klonk vanuit de omgeving. Dan doen we het goed! Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau mocht deze school in 2016 ontwerpen, waarna…lees verder


Uitvoering restauratie G. Th. Rietveldgebouw, de nieuwbouw G. Th. Rietvelschool van start!

Volgens planning is het sloopwerk gestart van de Rietveldschool te Badhoevedorp. Na jaren van voorbereiding wordt er wat zichtbaar op locatie! Ondertussen is de werkvoorbereiding in volle gang. Na de…lees verder


Dakrenovatie IKC Werelds te Vianen (Openbaar Onderwijs Alblasserdam-Vijfheerenlanden)

Nadat daktechnisch is onderzocht of naisolatie wenselijk was, bleek dit op een redelijk niveau. De meest duurzame oplossing voor dit werk op dit moment is overlagen van de huidige dakbedekking,…lees verder
Duurzame Monumenten adviseurs en Restauratiefonds werken samen

Duurzaamheidsadvies voor monumenteigenaren Het Nationaal Restauratiefonds gaat vanaf 1 december 2020 samen met meerdere Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs eigenaren extra ondersteunen bij het kwalitatief verduurzamen van hun monument. Het Restauratiefonds…lees verder


Restauratie Rietveldgebouw behorend tot de G.Th. Rietveldschool te Badhoevedorp

Opdrachtgever: Stichting Openbaar Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH Realisatie: november 2020 – december 2021 Omschrijving: De G.Th. Rietveldschool is een complex van gebouwen dat in de loop der jaren is ontstaan. De…lees verder


Het Hooge Huys

Momenteel wordt door ons bureau het plan voor de restauratie en herbestemming van het “Hooge Huys” te Ottoland voorbereid. Deze monumentale boerderij is een Rijksmonument en is een bijzondere en…lees verder


Restauratie en herbestemming Boerderij Abbekesdoel 2 Bleskensgraaf

Opdrachtgever: Zuivelcoöperatie DeltaMilk B.A., Realisatie fase 1: november 2020 – juli 2021 Omschrijving: Begin 2019 heeft Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau de architectenselectie gewonnen voor de restauratie en herbestemming van de…lees verder


Duurzame oplossing wandafwerking schoolgebouw

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau verzorgt op diverse locaties het onderhoudsbeheer van (school)gebouwen. Naast het reguliere werk wordt ook altijd meegedacht en meegekeken naar duurzame oplossingen. Zo ook in Veenendaal bij…lees verder


Uitbreiding School met de Bijbel De Regenboog te Hardinxveld – Giessendam

De scholen zijn op vakantie. Zo ook SmdB De Regenboog te Hardinxveld-Giessendam. Dat geeft ons de gelegenheid om overlast gevende werkzaamheden uit te voeren achter de school. Het bestaand schoolgebouw…lees verder


Onderhoudswerkzaamheden

Ook in de zomermaanden van 2020 is een scala aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau verzorgd voor 10-tallen schoolgebouwen het meerjaren onderhoudplan. Ook de voorbereiding en de begeleiding van…lees verder


Uitbreiding Eerste Leidse School te Leiden

Op 27-08-2020 is de uitbreiding van de Eerste Leidse School te Leiden opgeleverd. In 10 weken uitvoeringstijd en daarbij gebruik makend van de zomervakantie van de school heeft dit geleid…lees verder


Renovatie Koningin Wilhelminaschool Leerdam

Op 22-07-2020 is de Koningin Wilhelminaschool aan de Drossaardslaan 70 te Leerdam opgeleverd! De renovatie kent een lange geschiedenis. Al in 2012 zijn onze opdrachtgever en wij in de pen…lees verder


Groot onderhoud Molen Zeezicht Nieuwenhoorn en molen De Hoop te Hellevoetsluis

Op 23 juli 2020 is het groot onderhoud aan Molen Zeezicht te Nieuwenhoorn en molen De Hoop te Hellevoetsluis opgeleverd. De wieken van Molen Zeezicht te Nieuwenhoorn zijn gestreken, nadat…lees verder


Artikel over Het Hernhutter Huis in Zeist

Een mooi artikel over de geschiedenis van de Broedergemeente in Zeist. Dit museum is door ons gerealiseerd in het voormalige woonhuis van Ludwig Wilhelm Schütz (1805-1874 directeur van de voormalige…lees verder


Nieuw plafond CNS Heredium te Zijderveld

In 2019 is de CNS Heredium voorzien van een nieuw plafond met LED-verlichting. Momenteel bereiden we de volgende fase voor, waarbij de gemeenschapsruimte een nieuw gezicht krijgt. Middels een gedegen…lees verder


Renovatie VSO De Stroom te Dordrecht

In 2019 zijn de kleedruimten van VSO De Stroom gerenoveerd. Middels een gedegen meerjaren onderhoudsplan zijn de componenten ingepland op basis van de conditiescore. Door slim gebruik te maken van…lees verder


Onderhoudswerkzaamheden schoolgebouwen Kindwijs

In 2019 is CBS Prins Maurits te Dirksland voorzien van nieuwe buiten zonwering. De bestaande zonwering was technisch gezien versleten en moest vervangen worden. Door te kiezen voor elektrisch “zipscreens”…lees verder


GEZOCHT: NIEUWE FUNCTIE VOOR MONUMENTEN

Regelmatig krijgen wij vragen over hoe om te gaan met leegstaande of leegkomende  monumentale gebouwen. Vooral hoe een nieuwe functie voor gebruik gevonden kan worden. Dit is voor een eigenaar…lees verder


Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan SEEH VvE

Heeft u een energieadvies laten opstellen voor uw Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan weet u welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het meest effectief en renderend zijn. Als u dat…lees verder


Unieke herbestemming B&B in molen.

Het ontwerp hiervoor is gerealiseerd door Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau b.v. In het Algemeen Dagblad van 21 mei staat een mooi artikel. Klik hier voor de link.


Protestantse kerk te Lith

We hebben opdracht ontvangen voor de herinrichting en verduurzaming van de Protestantse kerk in Lith. Een eenvoudig zaalkerkje uit de wederopbouwperiode. Gaaf gebleven zowel in- als exterieur. Dit maakt deze…lees verderCorona beleid

Sinds 15 maart 2020 gelden er vanuit de overheid diverse maatregelen die wij als bureau ook door hebben gevoerd. De volgende maatregelen gelden nu: Wij werken wisselend vanuit thuis en…lees verder


Eerste Leidse School

De Eerste Leidse School heeft er tijdelijk een lokaal bij. Het lokaal biedt ruimte om een extra kleutergroep les te geven. De Eerste Leidse School is in januari 2020 aan…lees verder


Onderhoudsprojecten 2019

In 2019 is er weer het nodige aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Momenteel zijn we de voorbereidingen aan het treffen voor de onderhoudswerkzaamheden van 2020. Nadat de meerjaren onderhoudsplan (MOP) is vastgesteld,…lees verder


Winkelpand Spuistraat 10 Den Haag

Restauratie casco winkelpand aan de Spuistraat 10 in den Haag. Opdrachtgever: Patrizia DHS Beheer Maastricht Bouwvoorbereiding en begeleiding: Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau Hoofdaannemer: Koninklijke Woudenberg Ameide b.v. In 2018 zijn…lees verder


Monumenten Krimpenerwaard

In opdracht van gemeente Krimpenerwaard mogen we restauratief onderhoud begeleiden bij 14 veelal monumentale gebouwen in de Krimpenerwaard. Eerder dit jaar is het werk ook door ons voorbereid. De hoofdaannemer…lees verder


CBS De Tamboerijn

CBS De Tamboerijn heeft een nieuwe uitstraling. De gevels zijn in stijl gebracht en de achtergevel is geheel voorzien van nieuwe kozijnen. Je zou weer zin krijgen om naar school…lees verder


Vrije School Rotterdam-West

Momenteel werken we het achterstallig onderhoud weg aan de Velsenluststraat 7-11 te Rotterdam. Vrije School Rotterdam-West is er gehuisvest. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan het buitenschilderwerk,…lees verder


Kerkelijk Centrum Zeist-West

Op 26-03-2019 zijn de eerste 2 fasen van de renovatie van Kerkelijk Centrum Zeist-West opgeleverd. Door zowel de daken als de gevels te renoveren heeft het pand weer een eigentijdse…lees verder


Renovatie schoolplein De Steenen Kamer te Zwijndrecht

De uitvoering hiervan heeft in de zomer- en herfstvakantie van 2019 plaats gevonden. Dit was straatwerk een hekwerk en beplanting. De uitvoering is gedaan door Loonbedrijf Den Boer en Inrichting…lees verder


Brug Karpervijver 1b te Zeist

In opdracht van de Evangelische Broedergemeente in Zeist hebben wij de werkzaamheden voor het vernieuwen van een brug aan de KV 1b in Zeist mogen voorbereiden en de uitvoering hiervan…lees verder


Restauratie Oud-Katholieke Kerk Dordrecht

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau heeft het plan voor de restauratie van de Oud-Katholieke kerk in Dordrecht gemaakt en begeleid ook de uitvoering. Eind september is dit werk naar verwachting afgerond.…lees verderGeslaagd voor cursus bouwhistorie en restauratie

Onze collega Nienke Verhaar – de Goeij is met vlag en wimpel geslaagd voor de twee jarige cursus bouwhistorie en restauratie, afstudeerrichting restauratie, en extra verdieping in duurzame monumentenzorg. Gefeliciteerd…lees verder


Oplevering Brede School Ameide

Onder toeziend oog van Cees den Otter van Aannemersbedrijf P. van Leeuwen te Meerkerk en Henk Lakerveld heeft de wethouder van Gemeente Vijfheerenlanden, mevrouw T. Kamstra-Van Dam het proces-verbaal van…lees verder


Prijsvraag Rudolf Steinerschool

In december 2018 kregen wij de vraag om een ontwerp te maken voor de uitbreiding van de Rudolf Steinerschool te Krimpen a/d IJssel, in een prijsvraag competitie. De school is…lees verder


Nieuwe website VAM

De Vereniging Adviesbureaus Monumenten heeft een nieuwe website: VAMnl.com


Architect (met passie) m/v

Zet jij je eigen handschrift op onze projecten? WIJ ZOEKEN: Architect (met passie) m/v Standplaats: Noordeloos / Uren: 32-40 uur IEMAND DIE: zijn of haar vak ziet als het mooiste…lees verder


Brandveiligheid openbare gebouwen Hellevoetsluis

Vanaf september 2018 onderzoeken wij een vijftigtal openbare gebouwen betreffende de brandveiligheid in opdracht van de Gemeente Hellevoetsluis. Een uitdaging, gezien de diversiteit van de gebouwen. Dit heeft inmiddels geleid…lees verder


Klaas Zwijnenburg 40 jaar in dienst

Toch knap dat je bedrijf nog maar 34 jaar bestaan en je al een werknemer hebt die 40 jaar in dienst is. We hebben dit heugelijke feit gevierd met een…lees verder


Toren Baexem

Een lastige klus is afgerond. Deze toren is op een nieuwe fundering gezet. Hiervoor was het noodzakelijk de toren van een tijdelijke stutconstructie te voorzien. De nieuwe fundering is gemaakt…lees verder


Sporthal de Reiger

Op 16-01-2019 zijn de nieuwe installaties van Sporthal De Reiger opgeleverd. De sporthal is gasloos gemaakt en de investeringen zijn gedaan om 0-op-de-meter te realiseren. Om dit te bereiken is…lees verder


Hoogste punt voor Teylingen College Leeuwenhorst

Het hoogste punt van de bouw van het Teylingen College Leeuwenhort is bereikt in de media werd hier uitgebreid aandacht aan besteed, klik hier en hier voor de artikelen.


Kasteel Baexem

Na veel voorbereiding en constructieve onzekerheden is er gestart met het funderingsherstel van de rechter toren van kasteel Baexem. Niet alleen de fundering wordt hersteld maar ook de onderste geleding…lees verder


Subsidieregeling stimulering herbestemming

De Rijksdienst heeft een subsidieregeling ingesteld om herbestemming te stimuleren. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van een monumentaal pand. Ook bestaat er subsidie voor het wind- en…lees verder


Monument en zijn omgeving op de Wouwse Plantage

Bomen kappen is niet altijd zonder risico. Zeker als blijkt dat de boom, in dit geval een eikenboom, van binnenuit door een zwam is aangetast.      


SIM-aanvragen 2018

Door ons zijn dit jaar een flink aantal SIM-aanvragen (Subsidie Instandhouding Monumenten) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingediend. Variërend van raadhuizen, kleine en grote kerkgebouwen, oude en…lees verder


Heropening OBS de Sterrenkijker te Leerdam

De heropening van OBS de Sterrenkijker te Leerdam is een feit! We feliciteren O2A5 en OBS De Sterrenkijker met dit prachtige resultaat. Zeker de moeite waard om met het hoofd…lees verder


Kaatsheuvel pand Berndijksestraat 14

In Kaatsheuvel zijn wij bezig met de ontwikkeling van appartementen in dit complex. Onderstaand een aantal impressies hoe het gebouw zou kunnen gaan worden.  


Sporthal de Reiger

In opdracht van Gemeente Molenwaard maken we Sporthal De Reiger gasloos! De uitvoering van fase 1 loopt voorspoedig. De sportvloer wordt geheel voorzien van vloerverwarming. Fase 2 is in voorbereiding,…lees verder


Pand Utrechtseweg 117 te Zeist

Werk in uitvoering aan het pand aan de Utrechtseweg 117 te Zeist.    


Nieuw leven voor erfgoed

Nieuwe subsidie De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden wordt per 1 januari 2019 omgezet in een subsidieregeling. Daardoor blijft structureel 57 euro miljoen voor monumentaal onderhoud beschikbaar. Het budget…lees verder


Kantoor Broederplein 1 te Zeist

Oplevering kantoor Broederplein 1 te Zeist  Opdrachtgever: Evangelische Broeder Gemeente Zeist Datum oplevering:  22-03-2018                      Aannemer:      Roza Vastgoed b.v. uit…lees verder


Restauratie Zusterplein 14 – 20 te Zeist

Werk in uitvoering van de restauratie Zusterplein 14 – 20 te Zeist. De nadruk ligt op het restaureren van daken en goten.


Opening nieuwe kantoor samenwerkingsverband Drechtsteden

Officiële openingshandeling  van het nieuwe kantoor samenwerkingsverband basis en voortgezet onderwijs Drechtsteden. Dit na een grondige renovatie van het gebouw geven aan de Duindoornhof.Raamovereenkomst

Wij zijn zeer vereerd dat we een raamovereenkomst gesloten hebben met het Bisschoppelijk Bureau Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Tot de twee bisdommen van de Oud-Katholieke kerken behoren 28 parochies. Deze…lees verder


Gehonoreerde Instandhoudingsplannen

De 5 door ons bureau ingediende Instandhoudingsplannen zijn gehonoreerd. Totaal is er ongeveer € 500.000,- Rijkssubsidie verstrekt.


Staatsbosbeheer fort bij Rijnauwen

Van Staatsbosbeheer hebben wij een vervolgopdracht ontvangen voor het opstellen en uitvoerings-gereedmaken van (deel) restauratieplannen van een 12-tal verdedigingswerken op Fort Rijnauwen. Onder meer de flankbatterijen en een aantal remises.…lees verder


Onderhoud scholen

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV beheert steeds meer gebouwen, waaronder veel schoolgebouwen. Ook in de zomervakantie van het onderwijs hebben we niet stilgezeten en zijn er weer diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.…lees verder


Oplevering De Regenboog te Hardinxveld

Donderdag 13 juli is De Regenboog te Hardinxveld opgeleverd. “De Regenboog” is de enige protestants christelijke basisschool  die de kern Boven-Hardinxveld” rijk is en gaat uit van de Vereniging “School…lees verder


Herontdekte oude deuropening hervormde kerk Hei- en Boeicop

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden werd onverwacht deze oude deuropening gevonden in de zuidgevel van de Nederlands Hervormde kerk Hei- en Boeicop. De oude foto laat zien dat deze deuropening er in…lees verder


Oplevering renovatie SBO De Rotonde

Op 4 juli 2017 is de renovatie van SBO De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85 te Gorinchem opgeleverd. De renovatie is gestart op 27 februari 2017 en is uitgevoerd door Aannemersbedrijf…lees verder


Besluit aftrek voor monumentenwoning naar volgend kabinet

15 juni 2017 • 286 • Door Jetske • Bron: Bericht Ministerie van OCW Rijksmonumentale woningen, Veere. Foto: Arjen29 via Wikimedia. Op Prinsjesdag 2016 is het voornemen bekendgemaakt om de…lees verder


Gevelrestauratie Nederlands Hervormde Kerk Hei- en Boeicop

In overleg met de RCE is besloten om op basis van de lintvoegmetingen over de laatste 3 jaar geen actief funderingsherstel toe te passen. De gevel wordt strooksgewijze  ingeboet. Tijdens…lees verder


Noodlokalen Prins Floris School te Papendrecht

Op 20 april 2017 zijn de noodlokalen behorende bij de Prins Floris School te Papendrecht opgeleverd. Nadat drie permanente gebouwen zijn uitgebreid en gerenoveerd konden de noodlokalen niet achterblijven. Aangezien…lees verder


Lakerveld partner en adviseur van VKB.

Maandag 10 april 2017 is Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau b.v. door het zetten van een handtekening en het geven van een ferme hand partner en adviseur geworden van Vereniging voor…lees verder


CBS Noachschool te Schoonrewoerd

Op 04-04-2017 is CBS Noachschool te Schoonrewoerd opgeleverd. Althans het schoolgebouw. Aan het terrein worden nog de nodige werkzaamheden verricht, maar op dit moment kunnen de gebruikers vast binnen aan…lees verder


Vuurtoreneiland

In 2008 hebben wij een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Door ons zijn een drie-tal restauratievarianten ontwikkeld waarop zowel een provinciale als Europese subsidie is verstrekt. Onze insteek en voorkeurs variant was een…lees verder


Opening OBS De Stapsteen te Bleskengraaf

Op 22-02-2017 is OBS De Stapsteen te Bleskensgraaf geopend. Het gebouw heeft in een zeer korte tijd van ontwerp tot oplevering een ware metamorfose ondergaan! Door het samengaan van OBS…lees verder


Uitbreiding Het Loket Zwijndrechtse Waard

opdrachtgever: Loket Zwijndrechtse Waard omschrijving: Uitbreiding Loket ten behoeve van PRO De Sprong realisatie: 2016-2017 situering: aan de Laurensvliet 2R te Zwijndrecht aannemer: Aannemingsbedrijf Hoogvliet &Zn. B.V. Zwijndrecht


Eerste steen nieuwbouw Noachschool te Schoonrewoerd

Op 22-12-2016 is door dhr. M. van Wijngaarden, algemeen directeur van PCPO-TriVia en dhr. C.J. de Korte, directeur van CBS Noachschool de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van de…lees verder


Renovatie en uitbreiding CBS Prins Florisschool aan de Moerbeihof 5 te Papendrecht

Op 12 december is de renovatie en uitbreiding van de Prins Florisschool aan de Moerbeihof 5 te Papendrecht opgeleverd. Wat kan er in een half jaar veel veranderen. We zijn…lees verder


Op het dak van het Loket, de Zwijndrechtse school voor beroepsgericht onderwijs zijn voor de praktijkschool nieuwe lokalen en een kas gebouwd.

Zwijndrecht – Het Loket Zwijndrechtse Waard is dé school voor beroepsgericht onderwijs in de Zwijndrechtse Waard. De school herbergt diverse vormen van beroepsgericht onderwijs zoals twee VMBO-scholen, diverse MBO-opleidingen en…lees verder


Eerste paal voor nieuwbouw school met de bijbel “De Regenboog” te Boven-Hardinxveld

Op 17 november 2016 werd de eerste paal geslagen door twee trotse kinderen van de school onder aanmoediging van hun medeleerlingen! Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau is niet alleen de architect…lees verder


Bussemaker stelt afschaf monumentenaftrek toch uit

9 november 2016 – Kunsten ’92 Minister Bussemaker stelt de afschaffing van de aftrek voor monumenten met één jaar uit. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer…lees verder


Nieuwbouw woning a/d Wetering te Goudriaan

Voor deze woning aan de Wetering te Goudriaan, hebben wij de aanvraag omgevingsvergunning gedaan. Vanuit een drone zijn enkele mooie plaatjes geschoten.    


“Draai afschaffing fiscale aftrek onderhoudskosten terug”

Een bezuiniging van 25 miljoen euro. Dat levert het beëindigen van de fiscale aftrek van onderhoudskosten het Rijk op. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) komt in opstand. Tachtig procent van…lees verder


Gehonoreerde subsidies instandhouding rijksmonumenten

Door bureau Lakerveld zijn 28 subsidieaanvragen ingediend, waarvan er 25 zijn gehonoreerd. Onderstaand artikel van de Rijksdienst: 54,5 miljoen euro voor instandhouding rijksmonumenten 1 september 2016 De Rijksdienst voor het…lees verder


Bruggen Gemeente Giessenlanden

Voor de Peursumsche Vlietbrug die donderdag 15 september feestelijk geopend is. Hebben wij het programma van eisen opgesteld. De brug is ontworpen door ingenieursbureau bureau Adcim en gerealiseerd door aannemer…lees verder


Zonnepanelen op dak van de Zaaier te Andel

  Op het dak van Cbs de Zaaier in Andel zijn 82 zonnepanelen geplaatst door Zon & Zo uit Alblasserdam. Hiervoor hebben wij de coördinatie verzorgd, het aanvragen van offerten…lees verder


Nieuwbouw Noachschool te Schoonrewoerd

Op 6 september 2016 werd onder toeziend oog van locatiedirecteur Kees de Korte de aannemingsovereenkomst voor de nieuwbouw van de Noachschool getekend door de voorzitter van het College van Bestuur…lees verder


Start fase 2 uitbreiding Het Loket te Zwijndrecht

Nadat fase 1 na de zomervakantie naar tevredenheid in gebruik is genomen, is direct gestart met fase 2. Was fase 1 nog inpandig! Fase 2 is een uitbreiding van de…lees verder


Herinrichting schoolplein SBO De Kameleon

  Het schoolplein van SBO De Kameleon is in het geheel opnieuw ingericht. Was het de laatste schooldag voor de zomervakantie nog een grijze massa? Met het ontwerp van Kompan…lees verder


Schilderwerk OBS De Ammers

OBS De Ammers te Groot-Ammers staat er weer fris en kleurrijk bij. Zowel het buiten, als het binnen schilderwerk is uitgevoerd. De werkzaamheden vonden plaats in de zomervakantie van de…lees verder


Oplevering toren hervormde kerk Woudrichem

Op dinsdag 30 augustus j.l. zijn de werkzaamheden aan toren van de hervormde kerk in Woudrichem opgeleverd. Dit werk is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Woudrichem en is uitgevoerd…lees verder


Oplevering toiletgebouw Fort Rijnauwen

Op dinsdag 5 juli 2016 is het toiletgebouw op Fort Rijnauwen opgeleverd. het toiletgebouw van 19 m2 maakt deel uit van Flankbatterij 4, gebouwd rond 1869. Het toiletgebouw is opnieuw…lees verder


Kap pand Leger des Heils te Elburg

De afgebrande kap op het pand van het Leger des Heils in Elburg is weer opgebouwd. De bijgevoegde foto is door de aannemer gemaakt vanaf de kerktoren.


Renovatie en uitbreiding Prins Constantijnschool te Papendrecht

De renovatie en uitbreiding zijn uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Hoogvliet en Zn BV te Zwijndrecht. Het is ontwerpen door De Scholendokter te Den Haag. Beide fasen zijn inmiddels afgerond en de…lees verder


Fort Rijnauwen Kruithuis opgeleverd

Op donderdag 9 juni 2016 vond de eerste oplevering plaats op Fort Rijnauwen. Het Kruithuis, gebouwd rond 1877, is gemoderniseerd en opnieuw ingedeeld. De grote ruimte kan nu gebruikt worden…lees verder


Restauratie van het monumentale kerkinterieur Dorpskerk Barendrecht

Woensdag 18 mei 2016 is de restauratie van het monumentale kerkinterieur van de Dorpskerk te Barendrecht technisch opgeleverd. In de achterliggende periode zijn de eeuwenoude kansel, het doophek, de boerenbank…lees verder


Renovatie en uitbreiding Prins Florisschool te Papendrecht

In opdracht van Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht worden de voorbereidingen getroffen voor de renovatie en uitbreiding van de Prins Florisschool te Papendrecht. De werkzaamheden zijn gepland van juli 2016…lees verder


Meerjaren onderhoud kerktoren Hervormde kerk Woudrichem

Op woensdag 20 april is er gestart met de uitvoering van meerjaren onderhoud aan de kerktoren van de Hervormde kerk te Woudrichem. De opdrachtgever is gemeente Woudrichem en de werkzaamheden…lees verder


Gevelwijziging winkelpand Misterstraat 33 te Winterswijk

opdrachtgever: VastNed Retail Nederland B.V. omschrijving: Gevelwijziging winkelpand Misterstraat 33 te Winterswijk realisatie: maart 2016 situering: Winterswijk aannemer: Hakfoort Bouw & Advies Ulft       Situatie voor de gevelwijziging:  …lees verder


Kozijnrenovatie CNS Heredium te Zijderveld

opdrachtgever: PCPO Trivia te Ameide omschrijving: kozijnrenovatie CNS Heredium realisatie: februari/maart 2016 situering: Zijderveld aannemer: Van Iersel Geveltechniek te Made  


In te dienen PIP plannen

Op dit moment zijn wij druk aan het werk om 23 pip plannen te maken en voor 1 april in te dienen bij de Rijksdienst, het betreft de pip plannen…lees verder


Kom wonen in ’t Oude Raedthuys van Oude-Tonge!

Bekijk hier de leaflet voor de plannen van de woningen in ’t Oude Raedthuys van Oude Tonge. Leaflet Oude Tonge Gemeentehuis


Open dag stadhuis van Schoonhoven

Open huis stadhuis Schoonhoven trekt bekijks http://http://www.rtvkrimpenerwaard.nl/web/nieuws/open-dag-stadhuis-schoonhoven-trekt-bekijks-video/  


Oplevering toren NH kerk Ottoland

Op 22-01-2016 zijn instandhoudingswerkzaamheden opgeleverd bij de toren van de NH Kerk in Ottoland. Onze opdrachtgever is gemeente Molenwaard. De grondslag voor de uitgevoerde werkzaamheden is een periodiek onderhoudsplan, wat…lees verder


Willard van Reenen eigen bouwhistorisch bureau

Per 1 januari werkt Willard van Reenen, op vrijdag voor zichzelf. Hij is een eigen bouwhistorisch bureau begonnen.    


Start werkzaamheden CPO Zuidzijde 167 te Goudriaan

Op 18 januari j.l. is de boerderij gelegen aan de Zuidzijde 167 te Goudriaan, overgedragen aan de CPO-leden. Op 19 januari zijn de werkzaamheden aan de boerderij gestart. In totaal…lees verder


Herbouw monumentale boerderij Burggraaf 6 te Meerkerk

De herbouw van de monumentale boerderij aan de Burggraaf 6 te Meerkerk vordert gestaag. Momenteel wordt de kap met riet bedekt en worden de gevels gevoegd. Een aantal woningen in de…lees verder


Renovatie Oranje Nassauschool en Prins Constantijnschool

Nadat de Oranje Nassauschool te Papendrecht is opgeleverd, is de uitvoering gestart van de Prins Constantijnschool te Papendrecht. In twee fasen wordt deze basisschool gerenoveerd. Voor de zomervakantie 2016 zal…lees verder


Extra budget voor restauraties rijksmonumenten 2016

Regio – De provincie Zuid-Holland stelt in 2016 bijna 2,8 miljoen euro beschikbaar voor restauraties van rijksmonumenten. De provincie hecht grote waarde aan het behoud en beleefbaar maken van cultureel…lees verder


Verlenging subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten die in 2011 is ingesteld voor een periode van vijf jaar heeft wezenlijk bijgedragen aan de succesvolle herbestemming van diverse monumenten. Daarom wil Minister Bussemaker van Onderwijs,…lees verder


Plaatsing eerste steen renovatie Oranje Nassau School te Papendrecht

Leerlingen plaatsen de eerste steen voor deze renovatie: Artikel in het Kontakt Oranje Nassau School te Papendrecht Voor het opknappen van het school/buurtplein is een crowdfunding gestart: Crowdfunding school/buurtplein Oranje…lees verder


Oplevering kerkgebouw Kedichem

Op 29 oktober jongstleden zijn de werkzaamheden aan het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente in Kedichem opgeleverd. De werkzaamheden aan de toren zijn uitgevoerd in opdracht van gemeente Leerdam. De…lees verder


20 miljoen euro vervroegd beschikbaar voor instandhouding rijksmonumenten

10 november 2015 Minister Bussemaker stelt voor de aanvraagperiode 2016 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten 20 miljoen euro vervroegd beschikbaar. Daarmee komt het totale budget op 71 miljoen euro. Het…lees verder


Renovatie Rudolf Steinerschool

Afgelopen maandag 2 november is de renovatie van de Rudolf Steinerschool te Krimpen aan de IJssel opgeleverd. De planvorming is door ons gedaan en de uitvoering is in combinatie met Verwoert…lees verder


Gewonnen selecties

Deze zomer hebben wij drie selecties gewonnen, waarmee wij hard aan de slag zijn. Dit zijn: Nieuwbouw schoolgebouw “De Regenboog”              Renovatie en upgrade azc Baexem te Hardinxveld-Giessendam     Renovatie…lees verder


Aanvragen subsidie herbestemming vanaf 1 oktober 2015 mogelijk

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Met deze subsidie kunnen zij een…lees verder


Collage onderhoudsbeheer 2015

  Hierboven een collage met een verbeelding van een aantal onderhoudsprojecten uit 2015. Het betreft onderhoudsprojecten van een aantal scholen waarvoor ons bureau het onderhoudsbeheer verzorgd. Voor informatie over onderhoudsbeheer klik ‘onderhoudsbeheer’ op…lees verder


Meerjaren onderhoud torens van Leerdam en Schoonrewoerd

Ons bureau is betrokken bij de uitvoering van het meerjaren onderhoud van de toren van Leerdam en Schoonrewoerd. Dit onderhoud wordt op dit moment uitgevoerd. Op vrijdag 25 september zijn het…lees verder


Leemstucplafond Voorstraat 250 te Dordrecht

Recent door ons uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek leverde een bijzondere vondst op. Op de Voorstraat 250 te Dordrecht troffen we fragmenten aan van een leemstucplafond. Een voorzichtige datering gaat voorlopig uit…lees verder


Start samenwerkingsverband Bouwbedrijf Den Toom Heikoop en bureau Lakerveld

Het plaatsen van onze banner bij het herbestemmingsproject aan de Zuidzijde 167 te Goudriaan , is de aftrap voor onze samenwerking met Bouwbedrijf Den Toom Heikoop onder de naam Collectief…lees verder


Feestelijke opening nieuwe locatie VSO Bleyburgt

  Bij dit project zijn wij architect en directievoerder geweest. Ook de inrichting is door ons begeleid. De aannemer was Aannemingsbedrijf Hoogvliet en Zn. B.V. te Zwijndrecht. Klik op onderstaande…lees verder


Kozijnrenovatie Jenaplanschool De Wiekslag te Vianen

Op 8 september 2015 is de kozijnrenovatie Jenaplanschool De Wiekslag te Vianen opgeleverd. Van Iersel Geveltechniek BV te Made heeft de uitvoering voor haar rekening genomen. Door ook in de…lees verder


Ondertekening overeenkomst SOPOH en RoosRos

Stichting Openbaar Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) heeft RoosRos Architecten te Oud-Beijerland als architect aangetrokken voor de uitbreiding voor de G.Th. Rietveldschool aan de Einsteinlaan in Badhoevedorp. Deze openbare school voor basisonderwijs…lees verder


Terugplaatsen windvaan op stadhuis te Schoonhoven

Op 4 september is de vergulde windvaan terug geplaatst op het stadhuis in Schoonhoven, aan de Haven 41. Vanaf dit moment zal de steiger in fasen worden afgebroken, waardoor er…lees verder


Brim-aanvragen 2015

Door ons zijn dit jaar diverse Brim-aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingediend. Varierend van bruggen, stadhuizen en kerken tot vestingwerken. Kleine kerkgebouwen, zoals de dorpskerk te…lees verder


Stadsmuur Leerdam

Voor de stadsmuur in Leerdam, die op dit moment gerenoveerd wordt hebben wij de subsidieaanvraag verzorgd, alsook de planvoorbereiding en we doen nu ook de directievoering en het toezicht.


Eerste paal Oranje Nassauschool te Papendrecht

Op 31 augustus j.l. is de technische eerste paal geslagen voor de uitbreiding en renovatie van de Oranje Nassauschool te Papendrecht. De uitvoering staat gepland tot december 2015


Oplevering restauratie Kerktoren Kinderdijk

Op vrijdag 3 juli is de restauratie van de kerktoren van de kerk te Kinderdijk opgeleverd. De grootste klus was het vervangen van natuurstenen lijsten. Deze lijsten vormden een kenmerkend…lees verder


Restauratie stadhuis Schoonhoven

De restauratie van het stadhuis in Schoonhoven is ongeveer voor de helft gereed.


Onderhoudswerkzaamheden Hervormde Kerk Molenaarsgraaf

In Molenaarsgraaf vinden op dit moment onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Hervormde Kerk, dit is in het kader van het periodiek instandhoudingsplan. De werkzaamheden betreffen uitvoering van metselwerken en voegwerk.


Inhuizing VSO School Bleyburg en De Wereldbol in het Griendencollege

Op 18-06-2015 is de herinrichting van het Griendencollege t.b.v. de inhuizing van VSO School Bleyburg en De Wereldbol opgeleverd. Vanaf 22-06-2015 wordt aan de inrichting gewerkt, waarover wij de regie…lees verder


Renovatie en uitbreiding Oranje Nassauschool te Papendrecht

Op 17 juni 2015 is formeel de opdracht verstrekt aan aannemingsbedrijf Hoogvliet & Zn. B.V. te Zwijndrecht voor de renovatie en uitbreiding van de Oranje Nassauschool te Papendrecht.


Restauratie kerk te Kinderdijk

De toren van de kerk te Kinderdijk staat in de steiger en de restauratie is begonnen. De kerk en toren zijn een rijksmonument en zijn in 1923 ontworpen door de…lees verder


Beschikking haalbaarheidsonderzoeken

In maart hebben 2 van de 5 haalbaarheidsonderzoeken, waarvoor wij een subsidie aangevraagd hebben, een beschikking ontvangen. Dit zijn het stadhuis te Nieuwpoort en het kerkgebouw van de Chinees christelijke…lees verder


Nieuwbouw Regenboogschool te Hardinxveld-Giessendam

In opdracht van de school met de Bijbel “De Regenboog” te Hardinxveld-Giessendam ontwerpen wij een nieuwe basisschool. In de uitstraling van de nieuwe school zal in het bijzonder gelet worden…lees verder


Restauratie hervormde kerk te Kedichem

Begin mei is de restauratie van de Hervormde kerk in Kedichem gestart. Gemeente Leerdam en de kerkelijke gemeente trekken hierin gezamenlijk op. De werkzaamheden zullen worden begeleidt door ons bureau.


Periodieke Instandhoudingsplannen gemeente Moerdijk

Op dit moment is ons bureau bezig met het opstellen van meerdere Periodieke Instandhoudingsplannen van een aantal monumenten, forten en vestigen voor gemeente Moerdijk. Het betreft enkele monumenten in Zevenbergen,…lees verder


Kleurenonderzoek voormalige DNB-gebouw

Kleuronderzoek voormalige DNB-gebouw Vorige week heeft een verkennend kleuronderzoek plaats gevonden aan de Bijbank van de Nederlandsche Bank. Het pand is gelegen aan de Boompjes 250 te Rotterdam. Vanwege de…lees verder


Aanbesteding stadhuis Schoonhoven

Momenteel loopt de aanbesteding voor restauratie en onderhoud aan het Stadhuis in Schoonhoven voor wat betreft het oude gedeelte. De aanbesteding wordt gehouden in opdracht van gemeente Krimpenerwaard. De bestedingsstukken…lees verder


Bijeenkomsten over historische ambachten

Voor meer informatie klik op ‘Bijeenkomsten historische ambachten de Witte Roos’.


Voorbereidingen aanpassingen Griendencollege gestart

Voorbereidingen aanpassingen Griendencollege gestart   Op 12 januari 2015 is een grote stap gezet naar de aanpassingen van het gebouw van het Griendencollege, zodat de leerlingen van de VSO Bleyburgh…lees verder


Meerjarenonderhoudsplannen Evangelische Broedergemeente Zeist

Het opstellen van de meerjarenonderhoudsplannen voor de Evangelische Broedergemeente te Zeist is afgerond. Het betreffen plannen voor meer dan 50 historische panden, waaronder tal van rijksmonumenten. Eveneens zijn een flink aantal kademuren…lees verder


Extra subsidie restauratie monumenten

Voor een 5-tal monumenten, waarvoor ons bureau subsidieaanvragen heeft verzorgd en restauratieplannen heeft gemaakt, is extra subsidiegeld beschikbaar gesteld voor de restauratie. De extra subsidie is afkomstig van de Provincie Zuid-Holland.…lees verder


Toren Oude Kerk Zeist

De steigers rondom de toren van de Oude Kerk in Zeist zijn nu eindelijk weg. De toren heeft een nieuw fris uiterlijk gekregen. Links de oude situatie en rechts de nieuwe…lees verder