Onderhoudsprojecten 2022

Lakerveld ingenieurs & architecten beheert en onderhoudt momenteel circa 130 schoolgebouwen. Gekscherend zeggen we wel eens: van vloerbedekking tot dakbedekking; wij organiseren het voor de klant. Met dit bericht laten we u zien dat ook in de afgelopen zomerperiode veel werk is uitgevoerd. Met dank voor het in ons gestelde vertrouwen blijven wij ons inzetten voor goed onderhouden schoolgebouwen. We hebben er plezier in om het de gebruiker naar de zin te maken, zodat ook een prettige werkomgeving ontstaat. Mocht je dit aanspreken en/of zie je jezelf de organisator van dit soort werkzaamheden? Neem gerust contact op voor een kop koffie!

 


DuMaVa subsidie

Vanaf 3 oktober 2022 komt er subsidie beschikbaar voor Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Tot eind 2023 is er 150 miljoen euro beschikbaar voor o.a. rijksmonumenten, scholen, zorginstellingen en kerken.

Er is subsidie beschikbaar voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. De mogelijke verduurzamingsmaatregelen zijn vastgesteld in een maatregelenlijst. U komt in aanmerking als voldaan wordt aan de volgende (belangrijkste) voorwaarden:
– U voert maximaal 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan of een integraal verduurzamingsproject;
– Op basis van een energieadvies voert u de maatregelen uit;
– De oplevering van de betreffende gebouwen is uiterlijk 2012. Is de oplevering na 2012 dan is er alleen subsidie beschikbaar als het gebouw afgekoppeld wordt van het aardgas;
– De realisatie van de maatregelen start vanaf 3 oktober 2022;
– De maatregelen dienen binnen 2 jaar na subsidieverstrekking gerealiseerd te zijn. Een integraal project dient binnen 3 jaar na verstrekking gerealiseerd te zijn;
– Er is geen stapeling van subsidie mogelijk.

De subsidie is 30% van de projectkosten en 50% van de kosten voor energieadvies / energielabel.

Wij zijn u graag van dienst en brengen de mogelijke maatregelen voor uw specifieke situatie graag in beeld!


Oplevering restauratie G. Th. Rietveldgebouw en uitbreiding van de G. Th Rietveldschool

Op 25 april is, onder het genot van taart, gevierd dat de restauratie van het G. Th. Rietveldgebouw en de uitbreiding van de G. Th Rietveldschool is opgeleverd.

Het Rietveldgebouw is een werk van een groot, richtinggevend 20e-eeuws architect, Gerrit Th. Rietveld (1888-1964). Het gebouw is qua casco goed bewaard gebleven. Het is de enige school die door Rietveld alleen is ontworpen.

In 2014 heeft Lakerveld Ingenieurs & Architecten de plannen voor de restauratie en herbestemming uitgewerkt. Het gehele project, restauratie en nieuwbouw is als totaalproject samengevoegd en aanbesteed in opdracht van SOPOH. Voor borging van de restauratiekwaliteit zijn aanvullende voorwaarden in het restauratiebestek gesteld voor de uitvoerende aannemers en met name de onderaannemers.

Het werk is uitgevoerd door aannemingsbedrijf P. van Leeuwen te Meerkerk. Het nieuwbouwdeel van de G.Th. Rietveldschool is ontworpen door RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland. Uitvoeringsbegeleiding is verzorgd door Lakerveld Ingenieurs & Architecten.

 

 

1962                                                                  2022

 


Lakerveld doet SIM aanvraag voor 43 monumenten

Ieder jaar kan voor 1 april op de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) subsidie aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan.

Lakerveld heeft voor 43 rijksmonumenten de SIM aanvraag gedaan. Voor de aanvragen is het nodig een inspectierapport op te laten stellen. Hierin hebben we de huidige technische staat van het rijksmonument beschreven en geven we inzage in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Het bevat adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak.

Met de SIM aanvraag voor 43 rijksmonumenten is zo’n 2 miljoen euro subsidie gemoeid.

Een aantal voorbeelden van monumenten waarvoor aanvraag is gedaan: 


Wij zijn gecertificeerd als Erkend Restauratie-Architectenbureau

Lakerveld Ingenieurs & Architecten is gecertificeerd als Erkend Restauratie-Architectenbureau en voor Bouwkundig Advies Monumenten. Deze beide certificeringen als vastgelegd in de URL 1001 en URL 2001 vormen een waarborg voor de door ons te leveren kwaliteit in de monumenteninstandhouding. Voor meer informatie over beide regelingen verwijzen wij u naar de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) www.stichtingerm.nl.

In 2022 hebben we opnieuw een audit gehad voor de ERM. Eind februari hebben we bericht gekregen dat beide certificaten verlengd zijn.

 


Nieuwe huisstijl en website!

Wij hebben de bladzijde omgeslagen naar een nieuw hoofdstuk, wij hebben onlangs onze nieuwe huisstijl en website geïntroduceerd! Onze nieuwe uitstraling maakt ons bureau herkenbaar en klaar voor de toekomst. Op de website lichten we verschillende projecten uit om een indruk te geven van de breedte en diversiteit van ons werk. Kijk gerust even rond!

Over het logo
In het logo zie je verschillende onderdelen die refereren naar onze dienstverlening:

  • De driehoeken in het logo staan voor unieke gebouwen, ieder gebouw heeft zijn eigen kenmerken en verhaal.
  • De samenstelling van de driehoeken zijn geïnspireerd op de gulden snede, een verhouding van lijnen die veel in de kunst en architectuur gebruikt worden.
  • Qua kleurstelling is gekozen voor kleuren die voorkomen in monumentaal erfgoed. Hiermee leggen we de link naar onze dienstverlening als restauratie-architect.


Eerste steen G. Th. Rietveldschool

Een mooie mijlpaal voor de G. Th. Rietveldschool te Badhoevedorp! Op 23-09-2021 werd door oud-directeur dhr. W. Wagenaar de eerste steen gelegd.

Het Rietveldgebouw is een werk van een groot, richtinggevend 20e-eeuws architect, Gerrit Th. Rietveld. Het gebouw is qua casco goed bewaard gebleven. Het Rietveldgebouw is een bouwwerk van 25 bij 67,5 meter. Het heeft een zeer regelmatige plattegrond die is opgebouwd uit een stramien van circa 2,5 bij 2,5 meter. Het gehele volume van één laag, kent verspringende daken die allemaal worden gedekt door platte daken. Het Rietveldgebouw kent een heldere opzet en een sterk horizontale belijning. Dit komt met name door de platte daken die op verschillende plaatsen zijn voorzien van overstekken en door de verschillen in hoogte tussen de afzonderlijke programmaonderdelen van het gebouw. Zo zijn de lokalen hoger vormgegeven dan de gangen, de entreehal en de entreeluifel. De buitenentree wordt overdekt door een grote, rechthoekige luifel die voor de gebouwmassa uitsteekt en waardoor de entree duidelijk gemarkeerd wordt. De hal is hier achter gesitueerd en wordt bereikt via een transparant tochtportaal. Aan de hal zijn verschillende ruimten gegroepeerd: de twee gangen die naar de lokalen leiden, de voormalige directiekamer, de toiletten en de garderobe en het toilet voor de leerkrachten. Aan het einde van de hal bevindt zich tevens de achteringang van het schoolgebouw.

In 2014 heeft Lakerveld Ingenieurs & Architecten de plannen voor de restauratie en herbestemming uitgewerkt. Het gehele project, restauratie en nieuwbouw is als totaalproject samengevoegd en aanbesteed in opdracht van SOPOH. Voor borging van de restauratiekwaliteit zijn aanvullende voorwaarden in het restauratiebestek gesteld voor de uitvoerende aannemers en met name de onderaannemers.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf P. van Leeuwen te Meerkerk. Uitvoeringsbegeleiding wordt verzorgd door Lakerveld Ingenieurs & Architecten.


Herbestemmingsplan Hooge Huys Ottoland

Iedere opgave is maatwerk en vraagt daarom om een geheel eigen benadering. Ook in het geval van de restauratie en herbestemming van Het Hooge Huys aan de B 32 en 36 in Ottoland.

Het plan voor de herbestemming van deze monumentale woonboerderij bestaat uit de splitsing van de boerderij in 6 wooneenheden en het realiseren van 3 vrijstaande en 2 half-vrijstaande woningen op het achtererf.

De woningen in de boerderij zijn dusdanig ontworpen dat die de structuur van de boerderij volgen. Het voorhuis blijft voorhuis en haar bestaande ruimten zijn qua functie leidend. In het achterhuis/voormalige stalruimte komen op de begane grond 2 woningen en op de voormalige hooizolder komen een woning met een loggia en 2 studiowoningen, waarbij de gebinten blijven behouden. Op het erf komt een schuur waarin bergingen voor meerdere woningen worden gerealiseerd. Er is alles aan gedaan om het bestaande beeld, te zien vanaf de B, zoveel als mogelijk te behouden. De doorzichten naar het achterliggende landschap vinden we essentieel en het achtererf met nieuwe woningen kan worden versterkt met oever- en erfbeplanting en met streekeigen begroeiing in de vorm van knotwilgen, hoogstam fruitbomen, leilindes en liguster en buxushagen. Ons bureau werkt met veel toewijding aan de uitwerking van het plan waarbij de nieuwe bewoners centraal staan. Bovendien blijft een bijzonder monument behouden.