Klaas Zwijnenburg gaat met pensioen

Klaas Zwijnenburg is na een carrière van 48 jaar op 11 mei 2021 met welverdiend pensioen gegaan. Donderdag 29 april hebben we als collega’s afscheid van Klaas genomen.. Klaas was…lees verder


Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.…lees verderG. Th. Rietveldschool Badhoevedorp

Op 4 mei 2021 wordt de fundering gestort van de Nieuwbouw van de G. Th. Rietveldschool. Op de achtergrond het monument, waar de nieuwbouw aan vast wordt gebouwd. De werkzaamheden…lees verder


Het Hooge Huys

Iedere opgave is maatwerk en vraagt daarom om een geheel eigen benadering. Ook in het geval van de restauratie en herbestemming van Het Hooge Huys aan de B 32 en…lees verder


Getoetste kwaliteit

Lakerveld ingenieurs- en architectuurbureau BV is gecertificeerd als Erkend Restauratie-Architectenbureau en voor Bouwkundig Advies Monumenten. Deze beide certificeringen als vastgelegd in de URL 1001 en URL 2001 vormen een waarborg…lees verder


Maar liefst 52 (!) scholen actief bezig met energiebesparing!

“Duurzaam vastgoed onderhoud brengt ons verder”, zegt Johan Kamp – projectleider bij Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV. En niets is minder waar! In 2019 zijn EnergiePartners en Lakerveld de samenwerking…lees verderRestauratie en nieuwbouw G.Th. Rietveldschool Badhoevedorp

Op 2 maart werd in het bijzijn van enkele genodigden het bouwbord onthuld van de restauratie en nieuwbouw van de G. Th. Rietveldschool te Badhoevedorp. Het onthullen kon niet met…lees verder


Uitbreiding School met de Bijbel De Regenboog te Hardinxveld-Giessendam opgeleverd.

‘Je kan eigenlijk niet zien waar nu de uitbreiding begint’, klonk vanuit de omgeving. Dan doen we het goed! Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau mocht deze school in 2016 ontwerpen, waarna…lees verder


Uitvoering restauratie G. Th. Rietveldgebouw, de nieuwbouw G. Th. Rietvelschool van start!

Volgens planning is het sloopwerk gestart van de Rietveldschool te Badhoevedorp. Na jaren van voorbereiding wordt er wat zichtbaar op locatie! Ondertussen is de werkvoorbereiding in volle gang. Na de…lees verder


Dakrenovatie IKC Werelds te Vianen (Openbaar Onderwijs Alblasserdam-Vijfheerenlanden)

Nadat daktechnisch is onderzocht of naisolatie wenselijk was, bleek dit op een redelijk niveau. De meest duurzame oplossing voor dit werk op dit moment is overlagen van de huidige dakbedekking,…lees verder
Duurzame Monumenten adviseurs en Restauratiefonds werken samen

Duurzaamheidsadvies voor monumenteigenaren Het Nationaal Restauratiefonds gaat vanaf 1 december 2020 samen met meerdere Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs eigenaren extra ondersteunen bij het kwalitatief verduurzamen van hun monument. Het Restauratiefonds…lees verder


Restauratie Rietveldgebouw behorend tot de G.Th. Rietveldschool te Badhoevedorp

Opdrachtgever: Stichting Openbaar Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH Realisatie: november 2020 – december 2021 Omschrijving: De G.Th. Rietveldschool is een complex van gebouwen dat in de loop der jaren is ontstaan. De…lees verder


Het Hooge Huys

Momenteel wordt door ons bureau het plan voor de restauratie en herbestemming van het “Hooge Huys” te Ottoland voorbereid. Deze monumentale boerderij is een Rijksmonument en is een bijzondere en…lees verder


Restauratie en herbestemming Boerderij Abbekesdoel 2 Bleskensgraaf

Opdrachtgever: Zuivelcoöperatie DeltaMilk B.A., Realisatie fase 1: november 2020 – juli 2021 Omschrijving: Begin 2019 heeft Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau de architectenselectie gewonnen voor de restauratie en herbestemming van de…lees verder


Duurzame oplossing wandafwerking schoolgebouw

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau verzorgt op diverse locaties het onderhoudsbeheer van (school)gebouwen. Naast het reguliere werk wordt ook altijd meegedacht en meegekeken naar duurzame oplossingen. Zo ook in Veenendaal bij…lees verder


Uitbreiding School met de Bijbel De Regenboog te Hardinxveld – Giessendam

De scholen zijn op vakantie. Zo ook SmdB De Regenboog te Hardinxveld-Giessendam. Dat geeft ons de gelegenheid om overlast gevende werkzaamheden uit te voeren achter de school. Het bestaand schoolgebouw…lees verder


Onderhoudswerkzaamheden

Ook in de zomermaanden van 2020 is een scala aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau verzorgd voor 10-tallen schoolgebouwen het meerjaren onderhoudplan. Ook de voorbereiding en de begeleiding van…lees verder


Uitbreiding Eerste Leidse School te Leiden

Op 27-08-2020 is de uitbreiding van de Eerste Leidse School te Leiden opgeleverd. In 10 weken uitvoeringstijd en daarbij gebruik makend van de zomervakantie van de school heeft dit geleid…lees verder


Renovatie Koningin Wilhelminaschool Leerdam

Op 22-07-2020 is de Koningin Wilhelminaschool aan de Drossaardslaan 70 te Leerdam opgeleverd! De renovatie kent een lange geschiedenis. Al in 2012 zijn onze opdrachtgever en wij in de pen…lees verder


Groot onderhoud Molen Zeezicht Nieuwenhoorn en molen De Hoop te Hellevoetsluis

Op 23 juli 2020 is het groot onderhoud aan Molen Zeezicht te Nieuwenhoorn en molen De Hoop te Hellevoetsluis opgeleverd. De wieken van Molen Zeezicht te Nieuwenhoorn zijn gestreken, nadat…lees verder


Artikel over Het Hernhutter Huis in Zeist

Een mooi artikel over de geschiedenis van de Broedergemeente in Zeist. Dit museum is door ons gerealiseerd in het voormalige woonhuis van Ludwig Wilhelm Schütz (1805-1874 directeur van de voormalige…lees verder


Nieuw plafond CNS Heredium te Zijderveld

In 2019 is de CNS Heredium voorzien van een nieuw plafond met LED-verlichting. Momenteel bereiden we de volgende fase voor, waarbij de gemeenschapsruimte een nieuw gezicht krijgt. Middels een gedegen…lees verder


Renovatie VSO De Stroom te Dordrecht

In 2019 zijn de kleedruimten van VSO De Stroom gerenoveerd. Middels een gedegen meerjaren onderhoudsplan zijn de componenten ingepland op basis van de conditiescore. Door slim gebruik te maken van…lees verder


Onderhoudswerkzaamheden schoolgebouwen Kindwijs

In 2019 is CBS Prins Maurits te Dirksland voorzien van nieuwe buiten zonwering. De bestaande zonwering was technisch gezien versleten en moest vervangen worden. Door te kiezen voor elektrisch “zipscreens”…lees verder


GEZOCHT: NIEUWE FUNCTIE VOOR MONUMENTEN

Regelmatig krijgen wij vragen over hoe om te gaan met leegstaande of leegkomende  monumentale gebouwen. Vooral hoe een nieuwe functie voor gebruik gevonden kan worden. Dit is voor een eigenaar…lees verder


Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan SEEH VvE

Heeft u een energieadvies laten opstellen voor uw Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan weet u welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het meest effectief en renderend zijn. Als u dat…lees verder


Unieke herbestemming B&B in molen.

Het ontwerp hiervoor is gerealiseerd door Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau b.v. In het Algemeen Dagblad van 21 mei staat een mooi artikel. Klik hier voor de link.


Protestantse kerk te Lith

We hebben opdracht ontvangen voor de herinrichting en verduurzaming van de Protestantse kerk in Lith. Een eenvoudig zaalkerkje uit de wederopbouwperiode. Gaaf gebleven zowel in- als exterieur. Dit maakt deze…lees verderCorona beleid

Sinds 15 maart 2020 gelden er vanuit de overheid diverse maatregelen die wij als bureau ook door hebben gevoerd. De volgende maatregelen gelden nu: Wij werken wisselend vanuit thuis en…lees verder


Eerste Leidse School

De Eerste Leidse School heeft er tijdelijk een lokaal bij. Het lokaal biedt ruimte om een extra kleutergroep les te geven. De Eerste Leidse School is in januari 2020 aan…lees verder


Onderhoudsprojecten 2019

In 2019 is er weer het nodige aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Momenteel zijn we de voorbereidingen aan het treffen voor de onderhoudswerkzaamheden van 2020. Nadat de meerjaren onderhoudsplan (MOP) is vastgesteld,…lees verder


Winkelpand Spuistraat 10 Den Haag

Restauratie casco winkelpand aan de Spuistraat 10 in den Haag. Opdrachtgever: Patrizia DHS Beheer Maastricht Bouwvoorbereiding en begeleiding: Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau Hoofdaannemer: Koninklijke Woudenberg Ameide b.v. In 2018 zijn…lees verder


Monumenten Krimpenerwaard

In opdracht van gemeente Krimpenerwaard mogen we restauratief onderhoud begeleiden bij 14 veelal monumentale gebouwen in de Krimpenerwaard. Eerder dit jaar is het werk ook door ons voorbereid. De hoofdaannemer…lees verder


CBS De Tamboerijn

CBS De Tamboerijn heeft een nieuwe uitstraling. De gevels zijn in stijl gebracht en de achtergevel is geheel voorzien van nieuwe kozijnen. Je zou weer zin krijgen om naar school…lees verder


Vrije School Rotterdam-West

Momenteel werken we het achterstallig onderhoud weg aan de Velsenluststraat 7-11 te Rotterdam. Vrije School Rotterdam-West is er gehuisvest. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan het buitenschilderwerk,…lees verder


Kerkelijk Centrum Zeist-West

Op 26-03-2019 zijn de eerste 2 fasen van de renovatie van Kerkelijk Centrum Zeist-West opgeleverd. Door zowel de daken als de gevels te renoveren heeft het pand weer een eigentijdse…lees verder


Renovatie schoolplein De Steenen Kamer te Zwijndrecht

De uitvoering hiervan heeft in de zomer- en herfstvakantie van 2019 plaats gevonden. Dit was straatwerk een hekwerk en beplanting. De uitvoering is gedaan door Loonbedrijf Den Boer en Inrichting…lees verder


Brug Karpervijver 1b te Zeist

In opdracht van de Evangelische Broedergemeente in Zeist hebben wij de werkzaamheden voor het vernieuwen van een brug aan de KV 1b in Zeist mogen voorbereiden en de uitvoering hiervan…lees verder


Restauratie Oud-Katholieke Kerk Dordrecht

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau heeft het plan voor de restauratie van de Oud-Katholieke kerk in Dordrecht gemaakt en begeleid ook de uitvoering. Eind september is dit werk naar verwachting afgerond.…lees verderGeslaagd voor cursus bouwhistorie en restauratie

Onze collega Nienke Verhaar – de Goeij is met vlag en wimpel geslaagd voor de twee jarige cursus bouwhistorie en restauratie, afstudeerrichting restauratie, en extra verdieping in duurzame monumentenzorg. Gefeliciteerd…lees verder


Oplevering Brede School Ameide

Onder toeziend oog van Cees den Otter van Aannemersbedrijf P. van Leeuwen te Meerkerk en Henk Lakerveld heeft de wethouder van Gemeente Vijfheerenlanden, mevrouw T. Kamstra-Van Dam het proces-verbaal van…lees verder


Prijsvraag Rudolf Steinerschool

In december 2018 kregen wij de vraag om een ontwerp te maken voor de uitbreiding van de Rudolf Steinerschool te Krimpen a/d IJssel, in een prijsvraag competitie. De school is…lees verder


Nieuwe website VAM

De Vereniging Adviesbureaus Monumenten heeft een nieuwe website: VAMnl.com


Architect (met passie) m/v

Zet jij je eigen handschrift op onze projecten? WIJ ZOEKEN: Architect (met passie) m/v Standplaats: Noordeloos / Uren: 32-40 uur IEMAND DIE: zijn of haar vak ziet als het mooiste…lees verder


Brandveiligheid openbare gebouwen Hellevoetsluis

Vanaf september 2018 onderzoeken wij een vijftigtal openbare gebouwen betreffende de brandveiligheid in opdracht van de Gemeente Hellevoetsluis. Een uitdaging, gezien de diversiteit van de gebouwen. Dit heeft inmiddels geleid…lees verder


Klaas Zwijnenburg 40 jaar in dienst

Toch knap dat je bedrijf nog maar 34 jaar bestaan en je al een werknemer hebt die 40 jaar in dienst is. We hebben dit heugelijke feit gevierd met een…lees verder


Toren Baexem

Een lastige klus is afgerond. Deze toren is op een nieuwe fundering gezet. Hiervoor was het noodzakelijk de toren van een tijdelijke stutconstructie te voorzien. De nieuwe fundering is gemaakt…lees verder


Sporthal de Reiger

Op 16-01-2019 zijn de nieuwe installaties van Sporthal De Reiger opgeleverd. De sporthal is gasloos gemaakt en de investeringen zijn gedaan om 0-op-de-meter te realiseren. Om dit te bereiken is…lees verder


Hoogste punt voor Teylingen College Leeuwenhorst

Het hoogste punt van de bouw van het Teylingen College Leeuwenhort is bereikt in de media werd hier uitgebreid aandacht aan besteed, klik hier en hier voor de artikelen.


Kasteel Baexem

Na veel voorbereiding en constructieve onzekerheden is er gestart met het funderingsherstel van de rechter toren van kasteel Baexem. Niet alleen de fundering wordt hersteld maar ook de onderste geleding…lees verder


Subsidieregeling stimulering herbestemming

De Rijksdienst heeft een subsidieregeling ingesteld om herbestemming te stimuleren. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van een monumentaal pand. Ook bestaat er subsidie voor het wind- en…lees verder


Monument en zijn omgeving op de Wouwse Plantage

Bomen kappen is niet altijd zonder risico. Zeker als blijkt dat de boom, in dit geval een eikenboom, van binnenuit door een zwam is aangetast.      


SIM-aanvragen 2018

Door ons zijn dit jaar een flink aantal SIM-aanvragen (Subsidie Instandhouding Monumenten) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingediend. Variërend van raadhuizen, kleine en grote kerkgebouwen, oude en…lees verder


Heropening OBS de Sterrenkijker te Leerdam

De heropening van OBS de Sterrenkijker te Leerdam is een feit! We feliciteren O2A5 en OBS De Sterrenkijker met dit prachtige resultaat. Zeker de moeite waard om met het hoofd…lees verder


Kaatsheuvel pand Berndijksestraat 14

In Kaatsheuvel zijn wij bezig met de ontwikkeling van appartementen in dit complex. Onderstaand een aantal impressies hoe het gebouw zou kunnen gaan worden.  


Sporthal de Reiger

In opdracht van Gemeente Molenwaard maken we Sporthal De Reiger gasloos! De uitvoering van fase 1 loopt voorspoedig. De sportvloer wordt geheel voorzien van vloerverwarming. Fase 2 is in voorbereiding,…lees verder


Pand Utrechtseweg 117 te Zeist

Werk in uitvoering aan het pand aan de Utrechtseweg 117 te Zeist.    


Nieuw leven voor erfgoed

Nieuwe subsidie De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden wordt per 1 januari 2019 omgezet in een subsidieregeling. Daardoor blijft structureel 57 euro miljoen voor monumentaal onderhoud beschikbaar. Het budget…lees verder


Kantoor Broederplein 1 te Zeist

Oplevering kantoor Broederplein 1 te Zeist  Opdrachtgever: Evangelische Broeder Gemeente Zeist Datum oplevering:  22-03-2018                      Aannemer:      Roza Vastgoed b.v. uit…lees verder


Restauratie Zusterplein 14 – 20 te Zeist

Werk in uitvoering van de restauratie Zusterplein 14 – 20 te Zeist. De nadruk ligt op het restaureren van daken en goten.


Opening nieuwe kantoor samenwerkingsverband Drechtsteden

Officiële openingshandeling  van het nieuwe kantoor samenwerkingsverband basis en voortgezet onderwijs Drechtsteden. Dit na een grondige renovatie van het gebouw geven aan de Duindoornhof.Oplevering De Regenboog te Hardinxveld

Donderdag 13 juli is De Regenboog te Hardinxveld opgeleverd. “De Regenboog” is de enige protestants christelijke basisschool  die de kern Boven-Hardinxveld” rijk is en gaat uit van de Vereniging “School…lees verder


Oplevering renovatie SBO De Rotonde

Op 4 juli 2017 is de renovatie van SBO De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85 te Gorinchem opgeleverd. De renovatie is gestart op 27 februari 2017 en is uitgevoerd door Aannemersbedrijf…lees verder


Opening OBS De Stapsteen te Bleskengraaf

Op 22-02-2017 is OBS De Stapsteen te Bleskensgraaf geopend. Het gebouw heeft in een zeer korte tijd van ontwerp tot oplevering een ware metamorfose ondergaan! Door het samengaan van OBS…lees verder


Eerste steen nieuwbouw Noachschool te Schoonrewoerd

Op 22-12-2016 is door dhr. M. van Wijngaarden, algemeen directeur van PCPO-TriVia en dhr. C.J. de Korte, directeur van CBS Noachschool de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van de…lees verder


Op het dak van het Loket, de Zwijndrechtse school voor beroepsgericht onderwijs zijn voor de praktijkschool nieuwe lokalen en een kas gebouwd.

Zwijndrecht – Het Loket Zwijndrechtse Waard is dé school voor beroepsgericht onderwijs in de Zwijndrechtse Waard. De school herbergt diverse vormen van beroepsgericht onderwijs zoals twee VMBO-scholen, diverse MBO-opleidingen en…lees verder


Eerste paal voor nieuwbouw school met de bijbel “De Regenboog” te Boven-Hardinxveld

Op 17 november 2016 werd de eerste paal geslagen door twee trotse kinderen van de school onder aanmoediging van hun medeleerlingen! Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau is niet alleen de architect…lees verder


Bussemaker stelt afschaf monumentenaftrek toch uit

9 november 2016 – Kunsten ’92 Minister Bussemaker stelt de afschaffing van de aftrek voor monumenten met één jaar uit. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer…lees verder


“Draai afschaffing fiscale aftrek onderhoudskosten terug”

Een bezuiniging van 25 miljoen euro. Dat levert het beëindigen van de fiscale aftrek van onderhoudskosten het Rijk op. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) komt in opstand. Tachtig procent van…lees verder


Gehonoreerde subsidies instandhouding rijksmonumenten

Door bureau Lakerveld zijn 28 subsidieaanvragen ingediend, waarvan er 25 zijn gehonoreerd. Onderstaand artikel van de Rijksdienst: 54,5 miljoen euro voor instandhouding rijksmonumenten 1 september 2016 De Rijksdienst voor het…lees verder


Nieuwbouw Noachschool te Schoonrewoerd

Op 6 september 2016 werd onder toeziend oog van locatiedirecteur Kees de Korte de aannemingsovereenkomst voor de nieuwbouw van de Noachschool getekend door de voorzitter van het College van Bestuur…lees verder


Start fase 2 uitbreiding Het Loket te Zwijndrecht

Nadat fase 1 na de zomervakantie naar tevredenheid in gebruik is genomen, is direct gestart met fase 2. Was fase 1 nog inpandig! Fase 2 is een uitbreiding van de…lees verder


Oplevering toren hervormde kerk Woudrichem

Op dinsdag 30 augustus j.l. zijn de werkzaamheden aan toren van de hervormde kerk in Woudrichem opgeleverd. Dit werk is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Woudrichem en is uitgevoerd…lees verder


Kap pand Leger des Heils te Elburg

De afgebrande kap op het pand van het Leger des Heils in Elburg is weer opgebouwd. De bijgevoegde foto is door de aannemer gemaakt vanaf de kerktoren.


Renovatie en uitbreiding Prins Florisschool te Papendrecht

In opdracht van Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht worden de voorbereidingen getroffen voor de renovatie en uitbreiding van de Prins Florisschool te Papendrecht. De werkzaamheden zijn gepland van juli 2016…lees verder