Getoetste kwaliteit

Lakerveld ingenieurs- en architectuurbureau BV is gecertificeerd als Erkend Restauratie-Architectenbureau en voor Bouwkundig Advies Monumenten. Deze beide certificeringen als vastgelegd in de URL 1001 en URL 2001 vormen een waarborg…lees verder


Maar liefst 52 (!) scholen actief bezig met energiebesparing!

“Duurzaam vastgoed onderhoud brengt ons verder”, zegt Johan Kamp – projectleider bij Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV. En niets is minder waar! In 2019 zijn EnergiePartners en Lakerveld de samenwerking…lees verderRestauratie en nieuwbouw G.Th. Rietveldschool Badhoevedorp

Op 2 maart werd in het bijzijn van enkele genodigden het bouwbord onthuld van de restauratie en nieuwbouw van de G. Th. Rietveldschool te Badhoevedorp. Het onthullen kon niet met…lees verder


Uitbreiding School met de Bijbel De Regenboog te Hardinxveld-Giessendam opgeleverd.

‘Je kan eigenlijk niet zien waar nu de uitbreiding begint’, klonk vanuit de omgeving. Dan doen we het goed! Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau mocht deze school in 2016 ontwerpen, waarna…lees verder


Uitvoering restauratie G. Th. Rietveldgebouw, de nieuwbouw G. Th. Rietvelschool van start!

Volgens planning is het sloopwerk gestart van de Rietveldschool te Badhoevedorp. Na jaren van voorbereiding wordt er wat zichtbaar op locatie! Ondertussen is de werkvoorbereiding in volle gang. Na de…lees verder


Dakrenovatie IKC Werelds te Vianen (Openbaar Onderwijs Alblasserdam-Vijfheerenlanden)

Nadat daktechnisch is onderzocht of naisolatie wenselijk was, bleek dit op een redelijk niveau. De meest duurzame oplossing voor dit werk op dit moment is overlagen van de huidige dakbedekking,…lees verder
Duurzame Monumenten adviseurs en Restauratiefonds werken samen

Duurzaamheidsadvies voor monumenteigenaren Het Nationaal Restauratiefonds gaat vanaf 1 december 2020 samen met meerdere Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs eigenaren extra ondersteunen bij het kwalitatief verduurzamen van hun monument. Het Restauratiefonds…lees verder


Restauratie Rietveldgebouw behorend tot de G.Th. Rietveldschool te Badhoevedorp

Opdrachtgever: Stichting Openbaar Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH Realisatie: november 2020 – december 2021 Omschrijving: De G.Th. Rietveldschool is een complex van gebouwen dat in de loop der jaren is ontstaan. De…lees verder


Het Hooge Huys

Momenteel wordt door ons bureau het plan voor de restauratie en herbestemming van het “Hooge Huys” te Ottoland voorbereid. Deze monumentale boerderij is een Rijksmonument en is een bijzondere en…lees verder


Restauratie en herbestemming Boerderij Abbekesdoel 2 Bleskensgraaf

Opdrachtgever: Zuivelcoöperatie DeltaMilk B.A., Realisatie fase 1: november 2020 – juli 2021 Omschrijving: Begin 2019 heeft Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau de architectenselectie gewonnen voor de restauratie en herbestemming van de…lees verder


Duurzame oplossing wandafwerking schoolgebouw

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau verzorgt op diverse locaties het onderhoudsbeheer van (school)gebouwen. Naast het reguliere werk wordt ook altijd meegedacht en meegekeken naar duurzame oplossingen. Zo ook in Veenendaal bij…lees verder


Uitbreiding School met de Bijbel De Regenboog te Hardinxveld – Giessendam

De scholen zijn op vakantie. Zo ook SmdB De Regenboog te Hardinxveld-Giessendam. Dat geeft ons de gelegenheid om overlast gevende werkzaamheden uit te voeren achter de school. Het bestaand schoolgebouw…lees verder


Onderhoudswerkzaamheden

Ook in de zomermaanden van 2020 is een scala aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau verzorgd voor 10-tallen schoolgebouwen het meerjaren onderhoudplan. Ook de voorbereiding en de begeleiding van…lees verder


Uitbreiding Eerste Leidse School te Leiden

Op 27-08-2020 is de uitbreiding van de Eerste Leidse School te Leiden opgeleverd. In 10 weken uitvoeringstijd en daarbij gebruik makend van de zomervakantie van de school heeft dit geleid…lees verder


Renovatie Koningin Wilhelminaschool Leerdam

Op 22-07-2020 is de Koningin Wilhelminaschool aan de Drossaardslaan 70 te Leerdam opgeleverd! De renovatie kent een lange geschiedenis. Al in 2012 zijn onze opdrachtgever en wij in de pen…lees verder


Groot onderhoud Molen Zeezicht Nieuwenhoorn en molen De Hoop te Hellevoetsluis

Op 23 juli 2020 is het groot onderhoud aan Molen Zeezicht te Nieuwenhoorn en molen De Hoop te Hellevoetsluis opgeleverd. De wieken van Molen Zeezicht te Nieuwenhoorn zijn gestreken, nadat…lees verder


Artikel over Het Hernhutter Huis in Zeist

Een mooi artikel over de geschiedenis van de Broedergemeente in Zeist. Dit museum is door ons gerealiseerd in het voormalige woonhuis van Ludwig Wilhelm Schütz (1805-1874 directeur van de voormalige…lees verder


Nieuw plafond CNS Heredium te Zijderveld

In 2019 is de CNS Heredium voorzien van een nieuw plafond met LED-verlichting. Momenteel bereiden we de volgende fase voor, waarbij de gemeenschapsruimte een nieuw gezicht krijgt. Middels een gedegen…lees verder


Renovatie VSO De Stroom te Dordrecht

In 2019 zijn de kleedruimten van VSO De Stroom gerenoveerd. Middels een gedegen meerjaren onderhoudsplan zijn de componenten ingepland op basis van de conditiescore. Door slim gebruik te maken van…lees verder


Onderhoudswerkzaamheden schoolgebouwen Kindwijs

In 2019 is CBS Prins Maurits te Dirksland voorzien van nieuwe buiten zonwering. De bestaande zonwering was technisch gezien versleten en moest vervangen worden. Door te kiezen voor elektrisch “zipscreens”…lees verder


GEZOCHT: NIEUWE FUNCTIE VOOR MONUMENTEN

Regelmatig krijgen wij vragen over hoe om te gaan met leegstaande of leegkomende  monumentale gebouwen. Vooral hoe een nieuwe functie voor gebruik gevonden kan worden. Dit is voor een eigenaar…lees verder


Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan SEEH VvE

Heeft u een energieadvies laten opstellen voor uw Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan weet u welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het meest effectief en renderend zijn. Als u dat…lees verder


Unieke herbestemming B&B in molen.

Het ontwerp hiervoor is gerealiseerd door Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau b.v. In het Algemeen Dagblad van 21 mei staat een mooi artikel. Klik hier voor de link.


Protestantse kerk te Lith

We hebben opdracht ontvangen voor de herinrichting en verduurzaming van de Protestantse kerk in Lith. Een eenvoudig zaalkerkje uit de wederopbouwperiode. Gaaf gebleven zowel in- als exterieur. Dit maakt deze…lees verderCorona beleid

Sinds 15 maart 2020 gelden er vanuit de overheid diverse maatregelen die wij als bureau ook door hebben gevoerd. De volgende maatregelen gelden nu: Wij werken wisselend vanuit thuis en…lees verder


Eerste Leidse School

De Eerste Leidse School heeft er tijdelijk een lokaal bij. Het lokaal biedt ruimte om een extra kleutergroep les te geven. De Eerste Leidse School is in januari 2020 aan…lees verder


Onderhoudsprojecten 2019

In 2019 is er weer het nodige aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Momenteel zijn we de voorbereidingen aan het treffen voor de onderhoudswerkzaamheden van 2020. Nadat de meerjaren onderhoudsplan (MOP) is vastgesteld,…lees verder


Winkelpand Spuistraat 10 Den Haag

Restauratie casco winkelpand aan de Spuistraat 10 in den Haag. Opdrachtgever: Patrizia DHS Beheer Maastricht Bouwvoorbereiding en begeleiding: Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau Hoofdaannemer: Koninklijke Woudenberg Ameide b.v. In 2018 zijn…lees verder


Monumenten Krimpenerwaard

In opdracht van gemeente Krimpenerwaard mogen we restauratief onderhoud begeleiden bij 14 veelal monumentale gebouwen in de Krimpenerwaard. Eerder dit jaar is het werk ook door ons voorbereid. De hoofdaannemer…lees verder


CBS De Tamboerijn

CBS De Tamboerijn heeft een nieuwe uitstraling. De gevels zijn in stijl gebracht en de achtergevel is geheel voorzien van nieuwe kozijnen. Je zou weer zin krijgen om naar school…lees verder


Vrije School Rotterdam-West

Momenteel werken we het achterstallig onderhoud weg aan de Velsenluststraat 7-11 te Rotterdam. Vrije School Rotterdam-West is er gehuisvest. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan het buitenschilderwerk,…lees verder


Kerkelijk Centrum Zeist-West

Op 26-03-2019 zijn de eerste 2 fasen van de renovatie van Kerkelijk Centrum Zeist-West opgeleverd. Door zowel de daken als de gevels te renoveren heeft het pand weer een eigentijdse…lees verder


Renovatie schoolplein De Steenen Kamer te Zwijndrecht

De uitvoering hiervan heeft in de zomer- en herfstvakantie van 2019 plaats gevonden. Dit was straatwerk een hekwerk en beplanting. De uitvoering is gedaan door Loonbedrijf Den Boer en Inrichting…lees verder


Brug Karpervijver 1b te Zeist

In opdracht van de Evangelische Broedergemeente in Zeist hebben wij de werkzaamheden voor het vernieuwen van een brug aan de KV 1b in Zeist mogen voorbereiden en de uitvoering hiervan…lees verder


Restauratie Oud-Katholieke Kerk Dordrecht

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau heeft het plan voor de restauratie van de Oud-Katholieke kerk in Dordrecht gemaakt en begeleid ook de uitvoering. Eind september is dit werk naar verwachting afgerond.…lees verderGeslaagd voor cursus bouwhistorie en restauratie

Onze collega Nienke Verhaar – de Goeij is met vlag en wimpel geslaagd voor de twee jarige cursus bouwhistorie en restauratie, afstudeerrichting restauratie, en extra verdieping in duurzame monumentenzorg. Gefeliciteerd…lees verder


Oplevering Brede School Ameide

Onder toeziend oog van Cees den Otter van Aannemersbedrijf P. van Leeuwen te Meerkerk en Henk Lakerveld heeft de wethouder van Gemeente Vijfheerenlanden, mevrouw T. Kamstra-Van Dam het proces-verbaal van…lees verder


Prijsvraag Rudolf Steinerschool

In december 2018 kregen wij de vraag om een ontwerp te maken voor de uitbreiding van de Rudolf Steinerschool te Krimpen a/d IJssel, in een prijsvraag competitie. De school is…lees verder


Nieuwe website VAM

De Vereniging Adviesbureaus Monumenten heeft een nieuwe website: VAMnl.com


Architect (met passie) m/v

Zet jij je eigen handschrift op onze projecten? WIJ ZOEKEN: Architect (met passie) m/v Standplaats: Noordeloos / Uren: 32-40 uur IEMAND DIE: zijn of haar vak ziet als het mooiste…lees verder


Brandveiligheid openbare gebouwen Hellevoetsluis

Vanaf september 2018 onderzoeken wij een vijftigtal openbare gebouwen betreffende de brandveiligheid in opdracht van de Gemeente Hellevoetsluis. Een uitdaging, gezien de diversiteit van de gebouwen. Dit heeft inmiddels geleid…lees verder


Klaas Zwijnenburg 40 jaar in dienst

Toch knap dat je bedrijf nog maar 34 jaar bestaan en je al een werknemer hebt die 40 jaar in dienst is. We hebben dit heugelijke feit gevierd met een…lees verder


Toren Baexem

Een lastige klus is afgerond. Deze toren is op een nieuwe fundering gezet. Hiervoor was het noodzakelijk de toren van een tijdelijke stutconstructie te voorzien. De nieuwe fundering is gemaakt…lees verder


Sporthal de Reiger

Op 16-01-2019 zijn de nieuwe installaties van Sporthal De Reiger opgeleverd. De sporthal is gasloos gemaakt en de investeringen zijn gedaan om 0-op-de-meter te realiseren. Om dit te bereiken is…lees verder


Hoogste punt voor Teylingen College Leeuwenhorst

Het hoogste punt van de bouw van het Teylingen College Leeuwenhort is bereikt in de media werd hier uitgebreid aandacht aan besteed, klik hier en hier voor de artikelen.


Kasteel Baexem

Na veel voorbereiding en constructieve onzekerheden is er gestart met het funderingsherstel van de rechter toren van kasteel Baexem. Niet alleen de fundering wordt hersteld maar ook de onderste geleding…lees verder


Subsidieregeling stimulering herbestemming

De Rijksdienst heeft een subsidieregeling ingesteld om herbestemming te stimuleren. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van een monumentaal pand. Ook bestaat er subsidie voor het wind- en…lees verder


Monument en zijn omgeving op de Wouwse Plantage

Bomen kappen is niet altijd zonder risico. Zeker als blijkt dat de boom, in dit geval een eikenboom, van binnenuit door een zwam is aangetast.      


SIM-aanvragen 2018

Door ons zijn dit jaar een flink aantal SIM-aanvragen (Subsidie Instandhouding Monumenten) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingediend. Variërend van raadhuizen, kleine en grote kerkgebouwen, oude en…lees verder


Heropening OBS de Sterrenkijker te Leerdam

De heropening van OBS de Sterrenkijker te Leerdam is een feit! We feliciteren O2A5 en OBS De Sterrenkijker met dit prachtige resultaat. Zeker de moeite waard om met het hoofd…lees verder


Kaatsheuvel pand Berndijksestraat 14

In Kaatsheuvel zijn wij bezig met de ontwikkeling van appartementen in dit complex. Onderstaand een aantal impressies hoe het gebouw zou kunnen gaan worden.  


Sporthal de Reiger

In opdracht van Gemeente Molenwaard maken we Sporthal De Reiger gasloos! De uitvoering van fase 1 loopt voorspoedig. De sportvloer wordt geheel voorzien van vloerverwarming. Fase 2 is in voorbereiding,…lees verder


Pand Utrechtseweg 117 te Zeist

Werk in uitvoering aan het pand aan de Utrechtseweg 117 te Zeist.    


Nieuw leven voor erfgoed

Nieuwe subsidie De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden wordt per 1 januari 2019 omgezet in een subsidieregeling. Daardoor blijft structureel 57 euro miljoen voor monumentaal onderhoud beschikbaar. Het budget…lees verder


Kantoor Broederplein 1 te Zeist

Oplevering kantoor Broederplein 1 te Zeist  Opdrachtgever: Evangelische Broeder Gemeente Zeist Datum oplevering:  22-03-2018                      Aannemer:      Roza Vastgoed b.v. uit…lees verder


Restauratie Zusterplein 14 – 20 te Zeist

Werk in uitvoering van de restauratie Zusterplein 14 – 20 te Zeist. De nadruk ligt op het restaureren van daken en goten.


Opening nieuwe kantoor samenwerkingsverband Drechtsteden

Officiële openingshandeling  van het nieuwe kantoor samenwerkingsverband basis en voortgezet onderwijs Drechtsteden. Dit na een grondige renovatie van het gebouw geven aan de Duindoornhof.


Raamovereenkomst

Wij zijn zeer vereerd dat we een raamovereenkomst gesloten hebben met het Bisschoppelijk Bureau Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Tot de twee bisdommen van de Oud-Katholieke kerken behoren 28 parochies. Deze…lees verder


Gehonoreerde Instandhoudingsplannen

De 5 door ons bureau ingediende Instandhoudingsplannen zijn gehonoreerd. Totaal is er ongeveer € 500.000,- Rijkssubsidie verstrekt.


Staatsbosbeheer fort bij Rijnauwen

Van Staatsbosbeheer hebben wij een vervolgopdracht ontvangen voor het opstellen en uitvoerings-gereedmaken van (deel) restauratieplannen van een 12-tal verdedigingswerken op Fort Rijnauwen. Onder meer de flankbatterijen en een aantal remises.…lees verder


Onderhoud scholen

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV beheert steeds meer gebouwen, waaronder veel schoolgebouwen. Ook in de zomervakantie van het onderwijs hebben we niet stilgezeten en zijn er weer diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.…lees verder


Herontdekte oude deuropening hervormde kerk Hei- en Boeicop

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden werd onverwacht deze oude deuropening gevonden in de zuidgevel van de Nederlands Hervormde kerk Hei- en Boeicop. De oude foto laat zien dat deze deuropening er in…lees verder


Besluit aftrek voor monumentenwoning naar volgend kabinet

15 juni 2017 • 286 • Door Jetske • Bron: Bericht Ministerie van OCW Rijksmonumentale woningen, Veere. Foto: Arjen29 via Wikimedia. Op Prinsjesdag 2016 is het voornemen bekendgemaakt om de…lees verder


Gevelrestauratie Nederlands Hervormde Kerk Hei- en Boeicop

In overleg met de RCE is besloten om op basis van de lintvoegmetingen over de laatste 3 jaar geen actief funderingsherstel toe te passen. De gevel wordt strooksgewijze  ingeboet. Tijdens…lees verder


Noodlokalen Prins Floris School te Papendrecht

Op 20 april 2017 zijn de noodlokalen behorende bij de Prins Floris School te Papendrecht opgeleverd. Nadat drie permanente gebouwen zijn uitgebreid en gerenoveerd konden de noodlokalen niet achterblijven. Aangezien…lees verder


Lakerveld partner en adviseur van VKB.

Maandag 10 april 2017 is Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau b.v. door het zetten van een handtekening en het geven van een ferme hand partner en adviseur geworden van Vereniging voor…lees verder


CBS Noachschool te Schoonrewoerd

Op 04-04-2017 is CBS Noachschool te Schoonrewoerd opgeleverd. Althans het schoolgebouw. Aan het terrein worden nog de nodige werkzaamheden verricht, maar op dit moment kunnen de gebruikers vast binnen aan…lees verder


Vuurtoreneiland

In 2008 hebben wij een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Door ons zijn een drie-tal restauratievarianten ontwikkeld waarop zowel een provinciale als Europese subsidie is verstrekt. Onze insteek en voorkeurs variant was een…lees verder


Uitbreiding Het Loket Zwijndrechtse Waard

opdrachtgever: Loket Zwijndrechtse Waard omschrijving: Uitbreiding Loket ten behoeve van PRO De Sprong realisatie: 2016-2017 situering: aan de Laurensvliet 2R te Zwijndrecht aannemer: Aannemingsbedrijf Hoogvliet &Zn. B.V. Zwijndrecht


Renovatie en uitbreiding CBS Prins Florisschool aan de Moerbeihof 5 te Papendrecht

Op 12 december is de renovatie en uitbreiding van de Prins Florisschool aan de Moerbeihof 5 te Papendrecht opgeleverd. Wat kan er in een half jaar veel veranderen. We zijn…lees verder