SmdB Het Fundament te Nieuwland

Wat is vastgoedonderhoud mooi om te doen! Het stuur in handen om op basis van technische noodzaak slim om te gaan met investeringen, die samen gepland worden. Lakerveld ingenieurs- &…lees verder


G. Th. Rietveldschool eerste steen

Een mooie mijlpaal voor de G. Th. Rietveldschool te Badhoevedorp! Op 23-09-2021 werd door oud-directeur dhr. W. Wagenaar de eerste steen gelegd. Het Rietveldgebouw is een werk van een groot,…lees verder


Vastgoedonderhoud onderwijs

In de eerste maanden van 2021 zijn er onder verantwoording van Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau een groot scala aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ook in de achterliggende vakantieperiode ging dat gewoon door.…lees verder


Werk in uitvoering

De uitvoeringsfase van de G. Th. Rietveldschool, openbare school voor basisonderwijs aan de Einsteinlaan in Badhoevedorp is in volle gang. Momenteel wordt toegewerkt naar het hoogste punt. In opdracht van…lees verder


Klaas Zwijnenburg gaat met pensioen

Klaas Zwijnenburg is na een carrière van 48 jaar op 11 mei 2021 met welverdiend pensioen gegaan. Donderdag 29 april hebben we als collega’s afscheid van Klaas genomen.. Klaas was…lees verder


Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.…lees verderG. Th. Rietveldschool Badhoevedorp

Op 4 mei 2021 wordt de fundering gestort van de Nieuwbouw van de G. Th. Rietveldschool. Op de achtergrond het monument, waar de nieuwbouw aan vast wordt gebouwd. De werkzaamheden…lees verder


Het Hooge Huys

Iedere opgave is maatwerk en vraagt daarom om een geheel eigen benadering. Ook in het geval van de restauratie en herbestemming van Het Hooge Huys aan de B 32 en…lees verder


Getoetste kwaliteit

Lakerveld ingenieurs- en architectuurbureau BV is gecertificeerd als Erkend Restauratie-Architectenbureau en voor Bouwkundig Advies Monumenten. Deze beide certificeringen als vastgelegd in de URL 1001 en URL 2001 vormen een waarborg…lees verder


Maar liefst 52 (!) scholen actief bezig met energiebesparing!

“Duurzaam vastgoed onderhoud brengt ons verder”, zegt Johan Kamp – projectleider bij Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV. En niets is minder waar! In 2019 zijn EnergiePartners en Lakerveld de samenwerking…lees verderRestauratie en nieuwbouw G.Th. Rietveldschool Badhoevedorp

Op 2 maart werd in het bijzijn van enkele genodigden het bouwbord onthuld van de restauratie en nieuwbouw van de G. Th. Rietveldschool te Badhoevedorp. Het onthullen kon niet met…lees verder


Uitbreiding School met de Bijbel De Regenboog te Hardinxveld-Giessendam opgeleverd.

‘Je kan eigenlijk niet zien waar nu de uitbreiding begint’, klonk vanuit de omgeving. Dan doen we het goed! Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau mocht deze school in 2016 ontwerpen, waarna…lees verder


Uitvoering restauratie G. Th. Rietveldgebouw, de nieuwbouw G. Th. Rietvelschool van start!

Volgens planning is het sloopwerk gestart van de Rietveldschool te Badhoevedorp. Na jaren van voorbereiding wordt er wat zichtbaar op locatie! Ondertussen is de werkvoorbereiding in volle gang. Na de…lees verder


Dakrenovatie IKC Werelds te Vianen (Openbaar Onderwijs Alblasserdam-Vijfheerenlanden)

Nadat daktechnisch is onderzocht of naisolatie wenselijk was, bleek dit op een redelijk niveau. De meest duurzame oplossing voor dit werk op dit moment is overlagen van de huidige dakbedekking,…lees verder
Duurzame Monumenten adviseurs en Restauratiefonds werken samen

Duurzaamheidsadvies voor monumenteigenaren Het Nationaal Restauratiefonds gaat vanaf 1 december 2020 samen met meerdere Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs eigenaren extra ondersteunen bij het kwalitatief verduurzamen van hun monument. Het Restauratiefonds…lees verder


Restauratie Rietveldgebouw behorend tot de G.Th. Rietveldschool te Badhoevedorp

Opdrachtgever: Stichting Openbaar Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH Realisatie: november 2020 – december 2021 Omschrijving: De G.Th. Rietveldschool is een complex van gebouwen dat in de loop der jaren is ontstaan. De…lees verder


Het Hooge Huys

Momenteel wordt door ons bureau het plan voor de restauratie en herbestemming van het “Hooge Huys” te Ottoland voorbereid. Deze monumentale boerderij is een Rijksmonument en is een bijzondere en…lees verder


Restauratie en herbestemming Boerderij Abbekesdoel 2 Bleskensgraaf

Opdrachtgever: Zuivelcoöperatie DeltaMilk B.A., Realisatie fase 1: november 2020 – juli 2021 Omschrijving: Begin 2019 heeft Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau de architectenselectie gewonnen voor de restauratie en herbestemming van de…lees verder


Duurzame oplossing wandafwerking schoolgebouw

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau verzorgt op diverse locaties het onderhoudsbeheer van (school)gebouwen. Naast het reguliere werk wordt ook altijd meegedacht en meegekeken naar duurzame oplossingen. Zo ook in Veenendaal bij…lees verder


Uitbreiding School met de Bijbel De Regenboog te Hardinxveld – Giessendam

De scholen zijn op vakantie. Zo ook SmdB De Regenboog te Hardinxveld-Giessendam. Dat geeft ons de gelegenheid om overlast gevende werkzaamheden uit te voeren achter de school. Het bestaand schoolgebouw…lees verder


Onderhoudswerkzaamheden

Ook in de zomermaanden van 2020 is een scala aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau verzorgd voor 10-tallen schoolgebouwen het meerjaren onderhoudplan. Ook de voorbereiding en de begeleiding van…lees verder


Uitbreiding Eerste Leidse School te Leiden

Op 27-08-2020 is de uitbreiding van de Eerste Leidse School te Leiden opgeleverd. In 10 weken uitvoeringstijd en daarbij gebruik makend van de zomervakantie van de school heeft dit geleid…lees verder


Renovatie Koningin Wilhelminaschool Leerdam

Op 22-07-2020 is de Koningin Wilhelminaschool aan de Drossaardslaan 70 te Leerdam opgeleverd! De renovatie kent een lange geschiedenis. Al in 2012 zijn onze opdrachtgever en wij in de pen…lees verder


Groot onderhoud Molen Zeezicht Nieuwenhoorn en molen De Hoop te Hellevoetsluis

Op 23 juli 2020 is het groot onderhoud aan Molen Zeezicht te Nieuwenhoorn en molen De Hoop te Hellevoetsluis opgeleverd. De wieken van Molen Zeezicht te Nieuwenhoorn zijn gestreken, nadat…lees verder


Artikel over Het Hernhutter Huis in Zeist

Een mooi artikel over de geschiedenis van de Broedergemeente in Zeist. Dit museum is door ons gerealiseerd in het voormalige woonhuis van Ludwig Wilhelm Schütz (1805-1874 directeur van de voormalige…lees verder


Nieuw plafond CNS Heredium te Zijderveld

In 2019 is de CNS Heredium voorzien van een nieuw plafond met LED-verlichting. Momenteel bereiden we de volgende fase voor, waarbij de gemeenschapsruimte een nieuw gezicht krijgt. Middels een gedegen…lees verder


Renovatie VSO De Stroom te Dordrecht

In 2019 zijn de kleedruimten van VSO De Stroom gerenoveerd. Middels een gedegen meerjaren onderhoudsplan zijn de componenten ingepland op basis van de conditiescore. Door slim gebruik te maken van…lees verder


Onderhoudswerkzaamheden schoolgebouwen Kindwijs

In 2019 is CBS Prins Maurits te Dirksland voorzien van nieuwe buiten zonwering. De bestaande zonwering was technisch gezien versleten en moest vervangen worden. Door te kiezen voor elektrisch “zipscreens”…lees verder


GEZOCHT: NIEUWE FUNCTIE VOOR MONUMENTEN

Regelmatig krijgen wij vragen over hoe om te gaan met leegstaande of leegkomende  monumentale gebouwen. Vooral hoe een nieuwe functie voor gebruik gevonden kan worden. Dit is voor een eigenaar…lees verder


Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan SEEH VvE

Heeft u een energieadvies laten opstellen voor uw Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan weet u welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het meest effectief en renderend zijn. Als u dat…lees verder


Unieke herbestemming B&B in molen.

Het ontwerp hiervoor is gerealiseerd door Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau b.v. In het Algemeen Dagblad van 21 mei staat een mooi artikel. Klik hier voor de link.


Protestantse kerk te Lith

We hebben opdracht ontvangen voor de herinrichting en verduurzaming van de Protestantse kerk in Lith. Een eenvoudig zaalkerkje uit de wederopbouwperiode. Gaaf gebleven zowel in- als exterieur. Dit maakt deze…lees verderCorona beleid

Sinds 15 maart 2020 gelden er vanuit de overheid diverse maatregelen die wij als bureau ook door hebben gevoerd. De volgende maatregelen gelden nu: Wij werken wisselend vanuit thuis en…lees verder


Eerste Leidse School

De Eerste Leidse School heeft er tijdelijk een lokaal bij. Het lokaal biedt ruimte om een extra kleutergroep les te geven. De Eerste Leidse School is in januari 2020 aan…lees verder


Onderhoudsprojecten 2019

In 2019 is er weer het nodige aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Momenteel zijn we de voorbereidingen aan het treffen voor de onderhoudswerkzaamheden van 2020. Nadat de meerjaren onderhoudsplan (MOP) is vastgesteld,…lees verder