Restauratie Oud-Katholieke Kerk Dordrecht

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau heeft het plan voor de restauratie van de Oud-Katholieke kerk in Dordrecht gemaakt en begeleid ook de uitvoering. Eind september is dit werk naar verwachting afgerond.…lees verderGeslaagd voor cursus bouwhistorie en restauratie

Onze collega Nienke Verhaar – de Goeij is met vlag en wimpel geslaagd voor de twee jarige cursus bouwhistorie en restauratie, afstudeerrichting restauratie, en extra verdieping in duurzame monumentenzorg. Gefeliciteerd…lees verder


Oplevering Brede School Ameide

Onder toeziend oog van Cees den Otter van Aannemersbedrijf P. van Leeuwen te Meerkerk en Henk Lakerveld heeft de wethouder van Gemeente Vijfheerenlanden, mevrouw T. Kamstra-Van Dam het proces-verbaal van…lees verder


Prijsvraag Rudolf Steinerschool

In december 2018 kregen wij de vraag om een ontwerp te maken voor de uitbreiding van de Rudolf Steinerschool te Krimpen a/d IJssel, in een prijsvraag competitie. De school is…lees verder


Nieuwe website VAM

De Vereniging Adviesbureaus Monumenten heeft een nieuwe website: VAMnl.com


Architect (met passie) m/v

Zet jij je eigen handschrift op onze projecten? WIJ ZOEKEN: Architect (met passie) m/v Standplaats: Noordeloos / Uren: 32-40 uur IEMAND DIE: zijn of haar vak ziet als het mooiste…lees verder


Brandveiligheid openbare gebouwen Hellevoetsluis

Vanaf september 2018 onderzoeken wij een vijftigtal openbare gebouwen betreffende de brandveiligheid in opdracht van de Gemeente Hellevoetsluis. Een uitdaging, gezien de diversiteit van de gebouwen. Dit heeft inmiddels geleid…lees verder


Klaas Zwijnenburg 40 jaar in dienst

Toch knap dat je bedrijf nog maar 34 jaar bestaan en je al een werknemer hebt die 40 jaar in dienst is. We hebben dit heugelijke feit gevierd met een…lees verder


Kerkelijk Centrum Zeist-West

Op 26-03-2019 zijn de eerste 2 fasen van de renovatie van Kerkelijk Centrum Zeist-West opgeleverd. Door zowel de daken als de gevels te renoveren heeft het pand weer een eigentijdse…lees verder


Toren Baexem

Een lastige klus is afgerond. Deze toren is op een nieuwe fundering gezet. Hiervoor was het noodzakelijk de toren van een tijdelijke stutconstructie te voorzien. De nieuwe fundering is gemaakt…lees verder


Sporthal de Reiger

Op 16-01-2019 zijn de nieuwe installaties van Sporthal De Reiger opgeleverd. De sporthal is gasloos gemaakt en de investeringen zijn gedaan om 0-op-de-meter te realiseren. Om dit te bereiken is…lees verder


Hoogste punt voor Teylingen College Leeuwenhorst

Het hoogste punt van de bouw van het Teylingen College Leeuwenhort is bereikt in de media werd hier uitgebreid aandacht aan besteed, klik hier en hier voor de artikelen.


Kasteel Baexem

Na veel voorbereiding en constructieve onzekerheden is er gestart met het funderingsherstel van de rechter toren van kasteel Baexem. Niet alleen de fundering wordt hersteld maar ook de onderste geleding…lees verder


Subsidieregeling stimulering herbestemming

De Rijksdienst heeft een subsidieregeling ingesteld om herbestemming te stimuleren. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemmingsmogelijkheden van een monumentaal pand. Ook bestaat er subsidie voor het wind- en…lees verder


Monument en zijn omgeving op de Wouwse Plantage

Bomen kappen is niet altijd zonder risico. Zeker als blijkt dat de boom, in dit geval een eikenboom, van binnenuit door een zwam is aangetast.      


SIM-aanvragen 2018

Door ons zijn dit jaar een flink aantal SIM-aanvragen (Subsidie Instandhouding Monumenten) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingediend. Variërend van raadhuizen, kleine en grote kerkgebouwen, oude en…lees verder


Heropening OBS de Sterrenkijker te Leerdam

De heropening van OBS de Sterrenkijker te Leerdam is een feit! We feliciteren O2A5 en OBS De Sterrenkijker met dit prachtige resultaat. Zeker de moeite waard om met het hoofd…lees verder


Kaatsheuvel pand Berndijksestraat 14

In Kaatsheuvel zijn wij bezig met de ontwikkeling van appartementen in dit complex. Onderstaand een aantal impressies hoe het gebouw zou kunnen gaan worden.  


Sporthal de Reiger

In opdracht van Gemeente Molenwaard maken we Sporthal De Reiger gasloos! De uitvoering van fase 1 loopt voorspoedig. De sportvloer wordt geheel voorzien van vloerverwarming. Fase 2 is in voorbereiding,…lees verder


Pand Utrechtseweg 117 te Zeist

Werk in uitvoering aan het pand aan de Utrechtseweg 117 te Zeist.    


Nieuw leven voor erfgoed

Nieuwe subsidie De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden wordt per 1 januari 2019 omgezet in een subsidieregeling. Daardoor blijft structureel 57 euro miljoen voor monumentaal onderhoud beschikbaar. Het budget…lees verder


Kantoor Broederplein 1 te Zeist

Oplevering kantoor Broederplein 1 te Zeist  Opdrachtgever: Evangelische Broeder Gemeente Zeist Datum oplevering:  22-03-2018                      Aannemer:      Roza Vastgoed b.v. uit…lees verder


Restauratie Zusterplein 14 – 20 te Zeist

Werk in uitvoering van de restauratie Zusterplein 14 – 20 te Zeist. De nadruk ligt op het restaureren van daken en goten.


Opening nieuwe kantoor samenwerkingsverband Drechtsteden

Officiële openingshandeling  van het nieuwe kantoor samenwerkingsverband basis en voortgezet onderwijs Drechtsteden. Dit na een grondige renovatie van het gebouw geven aan de Duindoornhof.


Raamovereenkomst

Wij zijn zeer vereerd dat we een raamovereenkomst gesloten hebben met het Bisschoppelijk Bureau Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Tot de twee bisdommen van de Oud-Katholieke kerken behoren 28 parochies. Deze…lees verder


Gehonoreerde Instandhoudingsplannen

De 5 door ons bureau ingediende Instandhoudingsplannen zijn gehonoreerd. Totaal is er ongeveer € 500.000,- Rijkssubsidie verstrekt.


Staatsbosbeheer fort bij Rijnauwen

Van Staatsbosbeheer hebben wij een vervolgopdracht ontvangen voor het opstellen en uitvoerings-gereedmaken van (deel) restauratieplannen van een 12-tal verdedigingswerken op Fort Rijnauwen. Onder meer de flankbatterijen en een aantal remises.…lees verder


Onderhoud scholen

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV beheert steeds meer gebouwen, waaronder veel schoolgebouwen. Ook in de zomervakantie van het onderwijs hebben we niet stilgezeten en zijn er weer diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.…lees verder


Herontdekte oude deuropening hervormde kerk Hei- en Boeicop

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden werd onverwacht deze oude deuropening gevonden in de zuidgevel van de Nederlands Hervormde kerk Hei- en Boeicop. De oude foto laat zien dat deze deuropening er in…lees verder


Besluit aftrek voor monumentenwoning naar volgend kabinet

15 juni 2017 • 286 • Door Jetske • Bron: Bericht Ministerie van OCW Rijksmonumentale woningen, Veere. Foto: Arjen29 via Wikimedia. Op Prinsjesdag 2016 is het voornemen bekendgemaakt om de…lees verder


Gevelrestauratie Nederlands Hervormde Kerk Hei- en Boeicop

In overleg met de RCE is besloten om op basis van de lintvoegmetingen over de laatste 3 jaar geen actief funderingsherstel toe te passen. De gevel wordt strooksgewijze  ingeboet. Tijdens…lees verder


Noodlokalen Prins Floris School te Papendrecht

Op 20 april 2017 zijn de noodlokalen behorende bij de Prins Floris School te Papendrecht opgeleverd. Nadat drie permanente gebouwen zijn uitgebreid en gerenoveerd konden de noodlokalen niet achterblijven. Aangezien…lees verder


Lakerveld partner en adviseur van VKB.

Maandag 10 april 2017 is Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau b.v. door het zetten van een handtekening en het geven van een ferme hand partner en adviseur geworden van Vereniging voor…lees verder


CBS Noachschool te Schoonrewoerd

Op 04-04-2017 is CBS Noachschool te Schoonrewoerd opgeleverd. Althans het schoolgebouw. Aan het terrein worden nog de nodige werkzaamheden verricht, maar op dit moment kunnen de gebruikers vast binnen aan…lees verder


Vuurtoreneiland

In 2008 hebben wij een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Door ons zijn een drie-tal restauratievarianten ontwikkeld waarop zowel een provinciale als Europese subsidie is verstrekt. Onze insteek en voorkeurs variant was een…lees verder


Uitbreiding Het Loket Zwijndrechtse Waard

opdrachtgever: Loket Zwijndrechtse Waard omschrijving: Uitbreiding Loket ten behoeve van PRO De Sprong realisatie: 2016-2017 situering: aan de Laurensvliet 2R te Zwijndrecht aannemer: Aannemingsbedrijf Hoogvliet &Zn. B.V. Zwijndrecht


Renovatie en uitbreiding CBS Prins Florisschool aan de Moerbeihof 5 te Papendrecht

Op 12 december is de renovatie en uitbreiding van de Prins Florisschool aan de Moerbeihof 5 te Papendrecht opgeleverd. Wat kan er in een half jaar veel veranderen. We zijn…lees verder