Nadat daktechnisch is onderzocht of naisolatie wenselijk was, bleek dit op een redelijk niveau. De meest duurzame oplossing voor dit werk op dit moment is overlagen van de huidige dakbedekking, nadat het 20 jaar functioneel is geweest. We passen de toplaag toe van IKO Carrara, een 4mm dik waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen (Broof T1-T4) en hoge reflecterende eigenschappen (SRI 82). De dakbaan bezit een luchtzuiverende werking en via deze Air Care Technology wordt NOx ( stikstofoxide) en SOx (zwaveloxide) omgezet in milieu neutrale stoffen. Fijnstof wordt hier mee gereduceerd. De bovenzijde is afgewerkt met wit granulaat met titaniumoxide en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie en een trilaminaat inlage.

Verder wordt een verhoogd rendement van technische installaties en zonnepanelen op het platte dak beoogd. Met betrekking tot de zonnepanelen hopen we op een later moment met onze opdrachtgever stappen te zetten.