Een bezuiniging van 25 miljoen euro. Dat levert het beëindigen van de fiscale aftrek van onderhoudskosten het Rijk op. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) komt in opstand.

Tachtig procent van de kosten voor onderhoud aan rijksmonumenten kunnen particuliere eigenaren nu nog aftrekken van hun inkomen. Ruim 30.000 woonhuiseigenaren maken gebruik van de regeling. Afschaffing ervan leidt tot minder restauratie van monumenten, vreest de FIM.

Op termijn zouden dure restauraties weer nodig zijn, daar waar de onderhoudsachterstand van beeldbepalende panden de afgelopen jaren is weggewerkt. De ervaring leert dat minder onderhoud op termijn leidt tot hogere restauratiekosten, aldus de FIM. Het vraagt de minister derhalve de voorgenomen maatregel in te trekken.

“De afgelopen tien jaar is het monumentenbestand in Nederland ingrijpend gerestaureerd. De basis van de instandhouding is nu enerzijds fiscale aftrek met speciale restauratiehypotheken voor particuliere eigenaren. Anderzijds subsidies voor restauratie en onderhoud voor de andere eigenaren”, weet de FIM. “Minister Bussemaker trekt ten onrechte nu een belangrijk fundament onder het systeem weg”.