De Eerste Leidse School heeft er tijdelijk een lokaal bij. Het lokaal biedt ruimte om een extra kleutergroep les te geven. De Eerste Leidse School is in januari 2020 aan de slag gegaan in het tijdelijke onderkomen.

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het permanent uitbreiding van de Eerste Leidse school. De vergunning is inmiddels afgegeven. Doel is om in juni op te starten, waarbij het streven is om eind zomervakantie 2020 gereed te zijn.