Heeft u een energieadvies laten opstellen voor uw Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan weet u welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het meest effectief en renderend zijn. Als u dat wilt, kunt u deze maatregelen laten opnemen in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt daar subsidie voor.

Overzicht van werkzaamheden en kosten
Met een duurzaam of groen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zorgt u dat de gebouwen van uw VvE energiezuiniger worden. Het MJOP geeft een overzicht van de onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens de looptijd van het plan. Ook bevat het
een kostenberekening van de geplande werkzaamheden en een gelijkmatige toerekening van die kosten aan de uitvoeringsjaren.

Wilt u voor subsidie in aanmerking komen? Dan moet het plan aan
verschillende voorwaarden voldoen. Zo moeten in het plan minimaal 2 energiebesparende maatregelen zijn opgenomen. Deze moeten binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Daarnaast moet het MJOP in combinatie met een energieadvies zijn opgemaakt.

Heeft u hierbij hulp nodig? U kunt bij deze subsidieaanvraag -procesbegeleiding meenemen.

Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag.


Subsidiebedrag voor MJOP inclusief energieadvies
Aantal koopwoningen binnen vereniging Maximaal subsidiebedrag
1 of 2 woningen € 750
3 of 4 woningen € 1.500
meer dan 4 woningen € 1.500 + € 150 per extra woning . een maximum van € 5.400,-