Voor een 5-tal monumenten, waarvoor ons bureau subsidieaanvragen heeft verzorgd en restauratieplannen heeft gemaakt, is extra subsidiegeld beschikbaar gesteld voor de restauratie. De extra subsidie is afkomstig van de Provincie Zuid-Holland. Het betreft:

– Gemeenlandshuis, Kinderdijk (subsidiebedrag € 69.654,-)
– Hervormd Kerkgebouw, Nieuwland (subsidiebedrag € 87.087,-)
– Kerktoren, Leerdam (subsidiebedrag € 31.065,-)
– Kerktoren Langerak aan de Lekdijk, Molenwaard (subsidiebedrag € 42.706,-)
– Hervormd Kerkgebouw Kinderdijk, Middelweg, Nieuw-Lekkerland (subsidiebedrag € 51.948,-)