De 5 door ons bureau ingediende Instandhoudingsplannen zijn gehonoreerd. Totaal is er ongeveer € 500.000,- Rijkssubsidie verstrekt.