Onze collega Nienke Verhaar – de Goeij is met vlag en wimpel geslaagd voor de twee jarige cursus bouwhistorie en restauratie, afstudeerrichting restauratie, en extra verdieping in duurzame monumentenzorg. Gefeliciteerd Nienke!