In overleg met de RCE is besloten om op basis van de lintvoegmetingen over de laatste 3 jaar geen actief funderingsherstel toe te passen. De gevel wordt strooksgewijze  ingeboet. Tijdens het openbreken van de gevel bleek, achter de steens buitenklamp, nauwelijks homogeen metselwerk aanwezig te zijn. Het leek meer op kistwerk. Ook lijkt het of muurdelen koud tegen elkaar zijn gezet.

 

Door Fa. Ton Wallaard restauratie is het onderste deel van de hoek uitgenomen en weer opgemetseld. Nu is het nog de vraag/uitdaging om de losse delen tegen elkaar te hechten. Een overweging is om de SockFix van Total Wall aan te brengen als extra zekerheid om de muurdelen bij elkaar te houden.