Regelmatig krijgen wij vragen over hoe om te gaan met leegstaande of leegkomende  monumentale gebouwen. Vooral hoe een nieuwe functie voor gebruik gevonden kan worden. Dit is voor een eigenaar vaak een hele zoektocht en het ontbreekt hem vaak aan de benodigde middelen of expertise om een herbestemmingsplan te ontwikkelen. Daarnaast verkeert het betreffende gebouw vaak in een matige staat van onderhoud waardoor de complexiteit om tot een goede herbestemming te komen  toeneemt. Een heel goed initiatief van zowel het rijk als provincies is dat er subsidieregelingen zijn voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek, conceptontwikkeling of procesbegeleiding om een goede en duurzame planvorming mogelijk te maken. Wij helpen u graag met het in beeld brengen van de subsidiemogelijkheden voor herbestemming en de aanvraag ervan.