Momenteel wordt door ons bureau het plan voor de restauratie en herbestemming van het “Hooge Huys” te Ottoland voorbereid. Deze monumentale boerderij is een Rijksmonument en is een bijzondere en iconische verschijning in de mooie lintbebouwing van Ottoland.

De hofstede stamt in haar huidige vorm uit circa 1720-1730 en heeft een zeer hoog, dwars geplaatst, voorhuis onder een schilddak met een middengang en een hoog geplaatste entree.  Deze zeer hoge vloeddeur met bovenlicht is classicistisch vormgegeven  (bron Bouwhistorische verkenning bureau Helsdingen).  Vloeddeuren waren bij overstroming bereikbaar met een bootje. In de woonboerderij zullen 6 wooneenheden worden gerealiseerd en 5 woningen op het achtererf.