De afgebrande kap op het pand van het Leger des Heils in Elburg is weer opgebouwd. De bijgevoegde foto is door de aannemer gemaakt vanaf de kerktoren.