Na veel voorbereiding en constructieve onzekerheden is er gestart met het funderingsherstel van de rechter toren van kasteel Baexem. Niet alleen de fundering wordt hersteld maar ook de onderste geleding van de toren. Circa 4,5 m metselwerk wordt geheel vervangen. De nieuwe fundering wordt hiervoor ook gebruikt als tijdelijke stutconstructie.