Kleuronderzoek voormalige DNB-gebouw
Vorige week heeft een verkennend kleuronderzoek plaats gevonden aan de Bijbank van de Nederlandsche Bank. Het pand is gelegen aan de Boompjes 250 te Rotterdam. Vanwege de geplande herbestemming, die momenteel in uitvoering is, lag er een onderzoeksvraag naar de aanwezigheid van mogelijk oudere kleurlagen onder de huidig zichtbare laag.

 Kleuronderzoek voormalig DNB-gebouw

Fragment uit origineel oud bestek (p. 22, 57). Geschokte betonramen. De benodigde betonramen voor de dakopbouw aangegeven op blad 210 volgens deze details te laten uitvoeren door een betonfirma volgens goedkeuring van de directie. De ramen moeten in een geschokte gewapend beton met een witte toplaag uitgevoerd worden, … De benodigde mallen uiterst strak uit te voeren, zodat een volkomen gaaf en glad oppervlak bereikt zal worden. … De in art. 9 sub a, b en c genoemde schokbetonelementen, ramen en in het gezicht komende betonwerken van de dakopbouwgevels tweemaal dekkend te verven met Keimsche mineraalverf voor buitenwerk in nader op te geven kleuren. Al deze werken met een voorstrijkpreparaat te behandelen.