Lakerveld ingenieurs- en architectuurbureau BV heeft een maatschappijkritische houding, waarbij voortdurend gestuurd wordt op duurzaamheid en houdbaarheid. We zijn ons bewust van schaarste van materialen en fossiele brandstoffen. Ook in die zin vinden wij dat er een zoektocht moet worden gedaan naar alternatieven en de concrete toepassing daarvan.