Het opstellen van de meerjarenonderhoudsplannen voor de Evangelische Broedergemeente te Zeist is afgerond. Het betreffen plannen voor meer dan 50 historische panden, waaronder tal van rijksmonumenten. Eveneens zijn een flink aantal kademuren en bruggen opgenomen.
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist