In 2019 is de CNS Heredium voorzien van een nieuw plafond met LED-verlichting. Momenteel bereiden we de volgende fase voor, waarbij de gemeenschapsruimte een nieuw gezicht krijgt. Middels een gedegen meerjaren onderhoudsplan zijn de componenten ingepland op basis van de conditiescore. Door slim gebruik te maken van combinaties en ook investeringen te doen, die zichzelf terugverdienen, is het haalbaar gebleken om de school er technisch gezien weer goed voor te laten staan.