Op 20 april 2017 zijn de noodlokalen behorende bij de Prins Floris School te Papendrecht opgeleverd. Nadat drie permanente gebouwen zijn uitgebreid en gerenoveerd konden de noodlokalen niet achterblijven. Aangezien de verwachting is dat nog 10 jaar gebruik gemaakt wordt van deze locatie is de afweging gemaakt om de units te vervangen in koop of huur. Uiteindelijk was renovatie het meest rendabel. In de meivakantie kan er worden in gehuisd, zodat daarna het onderwijs weer kan plaatsvinden.

Ook hier danken wij Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht voor haar vertrouwen in ons bureau en wensen de school veel gebruiksplezier!

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau heeft naast het ontwerp en de bouwtechnische voorbereiding, ook de bouwdirectie mogen verzorgen.