In 2019 is er weer het nodige aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Momenteel zijn we de voorbereidingen aan het treffen voor de onderhoudswerkzaamheden van 2020. Nadat de meerjaren onderhoudsplan (MOP) is vastgesteld, nemen wij het initiatief om vanuit het jaarplan de nodige voorbereidingen op te starten, zodat de uitvoering in 2020 kan plaatsvinden. Heeft u behoefte aan een meerjaren onderhoudplan en/of kunnen we iets voor u betekenen betreffende het in uitvoering brengen van onderhoudswerkzaamheden? Wij helpen u graag.