In 2019 is CBS Prins Maurits te Dirksland voorzien van nieuwe buiten zonwering. De bestaande zonwering was technisch gezien versleten en moest vervangen worden. Door te kiezen voor elektrisch “zipscreens” is het nog beter te regelen om de zon buiten de deur te houden.

SmdB De Regenboog te Melissant heeft de afgelopen jaren een andere uitstraling gekregen. Na de uitbreiding was veel onderhoudswerk blijven liggen. Middels een gedegen meerjaren onderhoudsplan zijn de componenten ingepland op basis van de conditiescore. Door slim gebruik te maken van combinaties en ook investeringen te doen, die zichzelf terugverdienen, is het haalbaar gebleken om de school er technisch gezien weer goed voor te laten staan.