Donderdag 13 juli is De Regenboog te Hardinxveld opgeleverd. “De Regenboog” is de enige protestants christelijke basisschool  die de kern Boven-Hardinxveld” rijk is en gaat uit van de Vereniging “School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs. De school bestaat uit totaal 9 groepen (gerekend met gemiddeld 25 ll. per groep).   Iedere bouw krijgt een eigen cluster van 3 groepen. De afmeting  van de groepsruimten is in iedere cluster gevarieerd vanwege  wisselende groepsgrootten. Bij iedere groepsruimte  (buiten het lokaal)  zijn werkplekken gefaciliteerd.  De werkplekken liggen binnen de zichtlijnen van de groepsleerkracht.

Concept gevel:

1) schoolkinderen  > geven kleur (regenboog) aan gebouw

2) regenboog          > kleurtoevoegingen gevel

3) water                   > Boven-Hardinxveld/ Bijbelverhaal (golvend)