Op 29 oktober jongstleden zijn de werkzaamheden aan het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente in Kedichem opgeleverd. De werkzaamheden aan de toren zijn uitgevoerd in opdracht van gemeente Leerdam. De werkzaamheden aan het kerkgebouw zijn uitgevoerd in opdracht van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kedichem. Een gedeelte van de werkzaamheden is uitgevoerd met subsidie uit de instandhoudingsregeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

001 open dakvoet noordzijde richting oostgevel