Op vrijdag 3 juli is de restauratie van de kerktoren van de kerk te Kinderdijk opgeleverd. De grootste klus was het vervangen van natuurstenen lijsten. Deze lijsten vormden een kenmerkend onderdeel van het silhouet van de in 1923 ontworpen toren door architect Jan Wils. De foto’s geven een impressie van de complexiteit van de uitvoering. Momenteel is nog een pand in Kinderdijk in uitvoering, namelijk het Gemeenlandshuis. De restauratie van het Gemeenlandshuis wordt dinsdag 14 juli opgeleverd.