diensten

Diensten

Binnen ons bureau wordt nauw samengewerkt tussen de groepen. Er is daarom geen duidelijk grens tussen de groepen. Medewerkers werken veelal binnen beide groepen, zodat een zogenaamde overlap ontstaat. Kennis wordt continu uitgewisseld. De diensten zijn divers en bestrijken grotendeels het gehele vakgebied. Niet alle diensten zijn opgenomen. Voor meer informatie over specifieke diensten kunt u contact met ons opnemen.

Aanbestedingen
Berekeningen divers
Bouwaanvragen/ -vergunningen
Bouwadvisering
Bouwmanagement
Bouwtoetsing
Bouwtoezicht
Calculatie (ramingen, begrotingen)
Directievoering
Haalbaarheidsstudies/ -onderzoeken
Kennisoverdracht
Ontwerpwerk
Opnames/ inspecties
Procesbewaking/ -planning
Projectcoƶrdinatie/ -begeleiding
Subsidieaanvragen
Tekenwerk