In december 2018 kregen wij de vraag om een ontwerp te maken voor de uitbreiding van de Rudolf Steinerschool te Krimpen a/d IJssel, in een prijsvraag competitie. De school is qua leerlingaantal flink aan het groeien en het oude schoolgebouw uit 1958 biedt onvoldoende ruimte voor de komende jaren.

In de uitvraag werd gevraagd om 4 lokalen toe te voegen met bijbehorende nevenfuncties. Gezien de exploitatietermijn van het gehele gebouw en het (beperkte) beschikbare budget, ging de voorkeur uit naar een semipermanente uitbreiding. Daarbij stond in het Programma van Eisen opgesteld dat de uitbreiding in stijl van het schoolgebouw moest worden en indien mogelijk in stijl van de antroposofie, passend bij de Vrije School.

In het ontwerp zijn wij uitgegaan van een systeembouw, waarbij een vast stramien de draagconstructie bepaald met een losse huid eromheen. Snel en separaat bouwen waarbij een eenvoudige aansluiting en de doorbraken in de laatste fase kunnen plaatsvinden, waardoor het onderwijs tijdens de bouw kan doorgaan. Het schoolplein intact te laten en het bestaande gebouw zo min mogelijk aan te passen. Hierdoor is zo min mogelijk overlast tijdens de bouw en een reversibele ingreep mogelijk. Uiteraard zijn wij ook uitgegaan van het beschikbare bouwvlak volgend uit het bestemmingsplan.

Een autonome volume met een eigen architectuur, door verdraaiing, vorm en materiaalgebruik, maar passend bij het bestaande gebouw. Door het volume wat voorbij het bestaande gebouw te steken, met de hellende gevel, is een heldere toegang voor de kleuters mogelijk. Een transparante aansluiting op het bestaande gebouw zorgt voor veel lichtinval en uitzicht op de natuur rondom het schoolgebouw.