Groote Kerk Maassluis 2

opdrachtgever:
College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Maassluis
realisatie:
2017 - 2018
situering:
Kerkplein 2 te Maassluis
omschrijving:
Sanitaire groep Groote Kerk Kerkplein 2 te Maassluis