CBS Prins Constatijnschool

opdrachtgever:
Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht
realisatie:
2015 en 2016
situering:
Walmolen 2 te Papendrecht
omschrijving:
Renovatie en uitbreiding CBS Prins Constatijnschool