Kerkelijk Centrum Zeist-West

opdrachtgever:
Commissie van beheer Kerkelijk Centrum Zeist-West
realisatie:

situering:
Kerkelijk Centrum Wijk Zeist West De Clomp 33-02 te Zeist
omschrijving:
In een drietal fasen is Kerkelijk Centrum Zeist-West gerenoveerd. Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau kreeg in 2017 de opdracht om een renovatieplan te maken. Het pand was gedateerd en zou worden opgenomen in een nieuwe omgeving. Het bestaand winkelcentrum zou worden vervangen. Passend bij de architectuur van het gebouw en de ontwikkeling van de omgeving is een plan ontwikkeld passend binnen de mogelijkheden die er waren.
Op verzoek is de uitvoeringsfase geknipt in een drietal fasen, zodat de activiteiten binnen het gebouw konden doorgaan. Naast de activiteiten als architect is Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau belast met het organiseren van de aanbesteding en de directievoering met het functionele toezicht. In 2018 werd gestart met de gebouwschil, waarbij isolerende voorzieningen zijn meegenomen. Met deze werkzaamheden is vast voorgesorteerd op de renovatie van het interieur. We hadden immers het totaalplan reeds in beeld.
Eind 2019 is de laatste fase, het interieur opgeleverd, waarna Kerkelijk Centrum Zeist-West nog heeft geïnvesteerd in de inventaris van het gebouw. Het eindresultaat een succes geworden. Het coordineren van de verschillende uitvoerende partijen, alsook het meedenken in de aanschaf van het meubilair, brachten ons mede waar Kerkelijk Centrum Zeist-West nu staat:
Een geïsoleerd onderhoudsarm gebouw, waarbij de warme uitstraling uitnodigt om een bezoek te brengen!

We danken Kerkelijk Centrum Zeist-West voor het in ons gesteld vertrouwen!