Monumentaal Vastgoed Gemeente Leiden

opdrachtgever:
Gemeente Leiden
realisatie:

situering:

omschrijving:
De gemeente Leiden wil voor de komende jaren het restauratief onderhoud aan haar monumenten geborgd hebben. Hiervoor dienen accurate jaarplannen te worden opgesteld. Lakerveld heeft een bouwkundige inspectie uitgevoerd van zowel exterieur en interieur van de rijks en gemeentelijke monumenten. Op basis hiervan zijn door ons de prioriteiten van de uit te voeren restauratieve werkzaamheden in een meerjarenbegroting weergegeven. Dit gecombineerd met een beschrijving behoud van monumentale waarden versus de herstelmaatregelen. De verwachting is dat de restauratieve werkzaamheden aan de gemeentelijke monumenten in 2021 worden uitgevoerd en aan de rijksmonumenten in 2021 en 2022.