Nederlands Hervormde Kerk Barendrecht

opdrachtgever:
College van Kerkrentmeesters Herv. Gemeente Barendrecht
realisatie:
2012 - 2016
situering:
Dorpsstraat 148 te Barendrecht
omschrijving:
Restauratie