OBS De Stapsteen

opdrachtgever:
Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
realisatie:
2017
situering:
Lindenstraat 3 te Bleskensgraaf
omschrijving:
Herinrichting en uitbreiding OBS De Stapsteen.