OBS Het Mozaiek

opdrachtgever:
Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
realisatie:
2015 en 2016
situering:
Tiendweg 90 Leerdam
omschrijving:
Interne aanpassing in verband met samenvoeging onder- en bovenbouw OBS Het Mozaiek