Restauratie Muntstraat Maastricht

opdrachtgever:
Vastned
realisatie:

situering:
Munstraat 16-20 te Maastricht
omschrijving:
Stukje bouwgeschiedenis van dit mooie project.

De kern van zowel Muntstraat 16-18 als Muntstraat 20 stamt uit de late middeleeuwen, vermoedelijk de vijftiende eeuw. Beide panden waren vakwerkconstructies en werden gebouwd op de plek van oudere bebouwing, die terugging tot ten minste de dertiende eeuw gelet op de restanten kolenzandsteen in kelder nummer 16-18.
In de loop van de zeventiende eeuw zijn beide panden versteend. Dit houdt in dat als gevolg van stedelijke bouwvoorschriften, ter preventie van overslaande brand, de vakwerkgevels vervangen werden door stenen gevels.

Een veel voorkomend fenomeen was dat twee aangrenzende vakwerk zijgevels van buurpanden, vervangen werden door één gemeenschappelijke, bakstenen tussenmuur. De balklagen uit de vakwerkconstructies werden hergebruikt en in de stenen muur opgelegd. Omdat de stenen muur smaller was dan de twee vakwerkgevels met tussenruimte, was men genoodzaakt om de balklaag van één van de huizen met sloffen of consoles te verlengen richting de nieuwe muur. Bij de panden Muntstraat 16-18 en 20 zien we dat de balklagen van de panden steeds aan de noordzijde verlengd worden.

Eind achttiende eeuw werden de voorgevels van beide panden gemoderniseerd. Muntstraat 16-18 kreeg twee aparte voorgevels. Vermoedelijk was het brede pand al eerder intern opgesplitst in twee wooneenheden. De interne verdelingen van de tweede en derde verdieping van nummer 20 dateren nog uit deze tijd, inclusief de glas puien. In de loop van de twintigste eeuw zijn van beide panden voornamelijk de winkelruimtes vaak aangepast. Ook de winkelpuien veranderden vaak van vormgeving. In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn de begane gronden en eerste verdiepingen van de afzonderlijke panden 16-18 weer met elkaar in verbinding gebracht; onbewust terug naar de historische situatie.

De panden Muntstraat 16-18 en 20 liggen aan de westzijde van de Muntstraat, in het centrum van Maastricht. Het betreffen panden met een winkelfunctie op de begane grond, waarvan de bovenverdiepingen deels in gebruik zijn als opslag of personeelsruimte voor de winkels en deels leeg staan. Met name de kapverdiepingen verkeerden in een slechte staat, door een langdurig gebrek aan onderhoud op deze niveaus.

Hiervoor is een cascorestauratie van beide panden opgesteld en een plan tot realiseren van 14 appartementen in beide panden. De inbouw van de appartementen is nog niet gerealiseerd.