voorbereiding en uitvoering meerjaren onderhoud Grote of St. Barbarakerk

opdrachtgever:
Protestantse gemeente Culemborg
realisatie:

situering:
Grote Kerkstraat 4 Culemborg
omschrijving:
De Grote of St. Barbarakerk (Nederlands Hervormd) is een in sobere vormen uitgevoerde bakstenen kruisbasiliek. Het schip heeft waarschijnlijk in het tweede kwart van de 15e eeuw door verbouwing van een pseudobasiliek de tegenwoordige vorm verkregen.
Ook in de tweede kwart van de 15e eeuw is het koor met de omgang en het transept gebouwd. Dit is gebeurd na de verheffing tot kapittelkerk in 1421.
Omstreeks 1500 zijn de zijbeuken verbreed. In de eerste kwart van de 16e eeuw zijn de kapellen in het verlengde van de dwarspanden gebouwd: het Kruiskoor aan de zuidzijde en de O.L. Vrouwekapel aan de noordzijde.
Ten zuiden van het koor is een sacristie met verdieping, driezijdige sluiting en traptoren, waarvan de beneden verdieping een netgewelf op gebeeldhouwde kraagstenen bezit. Deze is gebouwd omstreeks 1525.

In 2016 en 2017 hebben er restauratieve werkzaamheden plaatsgevonden aan een gedeelte van de glas-in-lood vensters.
In 2018 hebben we een 10 jaren onderhoudplan mogen opstellen. De laatse jaren van het huidige BRIM plan maken hier onderdeel van uit.
In 2020 starten we met de voorbereiding voor het vernieuwen van een gedeelte van de gootbekleding en het repareren van metselwerk en voegwerk.
Naar verwachting worden deze werkzaamheden in 2021 uitgevoerd.

Functie: erediensten en diverse verhuur bijvoorbeeld symposia, festivals e.d.