Vrije School Rotterdam-West

opdrachtgever:
Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland
realisatie:

situering:
Velsenluststraat 7-11 te Rotterdam
omschrijving:
De Vrije School Rotterdam-West heeft een gevelrenovatie ondergaan. Naast onderhoud aan de daken en goten, zijn het metsel- en voegwerk aangepakt. Door behoud van datgene wat goed was en zorgvuldige keuzes van materialen is het resultaat van het nieuwe werk nauwelijks te onderscheiden. Dat is zoals het hoort.

Het buitenschilderwerk is weer geheel technisch goed uitgevoerd, nadat dit in een periode van jaren was verwaarloosd. Als in-het-oog-springend component kunnen we natuurlijk niet om de opnieuw verloodde glas-in-loodramen heen. Dat maakt het af, zeker ook omdat we aan de binnenzijde hebben voorzien in een voorzetraam. Dit om schade te voorkomen en energetisch nog iets te doen. Al met al weer een pand om trots op te zijn.

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau is belast met de onderhoudsplanning. Door nu daadwerkelijk planmatig te onderhouden, hopen we dit pand ook de komende jaren bij te houden.