Wij zijn zeer vereerd dat we een raamovereenkomst gesloten hebben met het Bisschoppelijk Bureau Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Tot de twee bisdommen van de Oud-Katholieke kerken behoren 28 parochies. Deze overeenkomst houdt in dat we als “huisarchitect” door de parochies benaderd kunnen worden voor het opstellen van  restauratie- of beheersplannen en adviseren op het gebied van beheer en onderhoud, verbouw,  nieuwbouw en subsidiemogelijkheden.