Op 12 december is de renovatie en uitbreiding van de Prins Florisschool aan de Moerbeihof 5 te Papendrecht opgeleverd. Wat kan er in een half jaar veel veranderen. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de reactie van de kinderen en de docenten als zij de school weer in mogen. Nadat de inrichting is geleverd, de verhuizing heeft plaatsgevonden en het schoolplein is afgerond, zullen ze in januari 2017 aan de slag mogen!

Het ontwerp is van DSDr Architecten, de scholendokter te Den Haag.
De uitvoering is uitgevoerd door Aannemersbedrijf Van Driel BV te Maasdam.

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau heeft het bouwmanagement mogen verzorgen van bestedingsgereed maken tot de oplevering. We danken Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht en CBS Prins Floris voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen hen veel leerzame uren toe in het prachtig vernieuwde gebouw.

img_2593

img_2592

img_2591

img_2590

img_2589

img_2588

img_2587