De renovatie van de Koningin Wilhelminaschool, aan de Drossaardslaan 70 is volop in uitvoering. De buitenzijde is al grotendeels gereed. Naast het vervangen van de gevelkozijnen en de boeiboorden, worden de buitenwanden en de daken na geïsoleerd. Op dit moment wordt binnen volop gewerkt aan de afbouw. Naast het bouwbudget, is een duurzaamheidsbudget toegevoegd tijdens de uitvoering. Ondanks de lastige situatie, die dit met zich meebrengt, blijft het streven om voor de bouwvakantie op te leveren. Dit met als doel dat de Koningin Wilhelminaschool in september haar onderwijs op de eigen locatie kan hervatten in een ‘frisse school’!